Kokybiškų produktų gamintojams – daugiau paramos galimybių
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.10.11

Kokybiškų produktų gamintojams – daugiau paramos galimybių

Kokybiškų produktų gamintojams – daugiau paramos galimybių
Spalio 9 d. buvo pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ įgyvendinimo taisyklės. Nuo šiol pareiškėjai galės pretenduoti į paramą pagal kelias kokybės sistemas. Patvirtinta ir daugiau paramos gavėjams palankių taisyklių pakeitimų.
 
Paramos pagal šią priemonę gali kreiptis aktyvūs ūkininkai, nustatyta tvarka įregistravę valdą, auginantys ir (arba) gaminantys bei teikiantys rinkai kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus, turintys kiekvienoje iš remiamų veiklų dalyvauti būtiną sertifikatą ir (arba) patvirtinamąjį dokumentą.
 
Šiais metais paraiškos pagal priemonę buvo renkamos keliais etapais. Antruoju paraiškų teikimo etapu (nuo rugpjūčio 1 d. iki spalio 31 d.) skirta 208 500 Eur paramos lėšų.
 
Galimybė dalyvauti keliose kokybės sistemose
 
Pakeistose taisyklėse nustatyta, kad parama teikiama pareiškėjams, dalyvaujantiems vienoje ar keliose iš šių kokybės sistemų: ekologiškų produktų kokybės sistemoje, Europos Sąjungos (ES) kokybės sistemoje, nacionalinėje žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemoje (NKP kokybės sistemoje).
 
Didžiausia galima paramos suma vienai žemės ūkio valdai per metus: ekologiškų produktų kokybės sistemos dalyviams – 2 998 Eur; ES pripažintų produktų kokybės sistemos dalyviams – 2 776 Eur; NKP kokybės sistemos dalyviams – 2 895 Eur.
 
Dalyvaujantiems keliose kokybės sistemose skiriama ta paramos suma, kuri yra didesnė.
 
Parama – ir teikiantiems rinkai kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus
 
Taip pat spalio 9 d. pakeistose taisyklėse patvirtinta, kad paramos gali kreiptis aktyvūs žemės ūkio veiklos subjektai, ne tik auginantys ir (arba) gaminantys, bet ir tiekiantys rinkai kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus ir nustatyta tvarka įregistravę žemės ūkio valdą.
 
Padidintos kompensuojamų išlaidų maksimalios sumos
 
Siekiantiems paramos pagal šią priemonę kompensuojamos įsitraukimo į kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybą išlaidos. Spalio 9 d. pakeistose taisyklėse padidintos tam tikrų išlaidų kategorijų kompensuojamos maksimalios sumos.
 
Pavyzdžiui, kanceliarinių prekių, smulkios biuro ir kompiuterinės įrangos įsigijimo išlaidos kompensuojamos iki 100 Eur per metus; etiketės ir (ar) prekinės pakuotės dizaino sukūrimo, reklaminio stendo, reklaminių juostų, lipdukų ir kitos reklaminės medžiagos, skirtos populiarinti šiuos produktus, dizaino sukūrimo ir įsigijimo išlaidos – iki 1 000 Eur per metus; etiketės, prekinės pakuotės spausdinimo, gamybos ir (ar) įsigijimo išlaidos – iki 1 400 Eur per metus.
 
Patikslinta aktyvaus žemės ūkio veiklos subjekto sąvoka
 
Taip pat spalio 9 d. buvo patikslinta aktyvaus ūkininko sąvoka. Aktyvaus žemės ūkio subjekto, galinčio pretenduoti į paramą pagal KPP priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“, sąvoka apibrėžta Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. spalio 11 d. 14:16