Kokybės vadybos sistema veikia nepriekaištingai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.07.09

Kokybės vadybos sistema veikia nepriekaištingai

Kokybės vadybos sistema veikia nepriekaištingai
2014 m.  liepos 1–3 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) vyko išorės auditas, kurio tikslas – patikrinti, ar įdiegta Kokybės vadybos sistema atitinka tarptautinio standarto LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus. Audito metu buvo nustatyta, kad NMA veikianti Kokybės vadybos sistema gerai įgyvendinta praktiškai, veikia nepriekaištingai ir visiškai atitinka šio standarto reikalavimus.
 
UAB „Bureau Veritas Lit“ auditoriai pripažino, kad NMA Kokybės vadybos sistemos veikimo efektyvumas pranoksta ne tik viešojo, bet kai kuriais atvejais ir privataus sektoriaus įmonėse veikiančių sistemų efektyvumą. „Mus sužavėjo rimtas Jūsų įstaigos vadovybės, darbuotojų bei suinteresuotų pusių požiūris į paslaugų kokybės užtikrinimą ir palaikymą. Pozityvus požiūris į išorinių patikrinimų metu pateikiamas pastabas padeda nuolat tobulinti agentūros veiklą“, – pažymėjo auditoriai Aloyzas Mikšys ir Ona Milkintaitė.
 
Siekis tobulinti klientams teikiamų paslaugų kokybę dar 2010 metais paskatino NMA įdiegti Kokybės vadybos sistemą. Ši sistema padėjo kelti NMA procesų technologinį lygį, darbuotojų kvalifikaciją, mažinti klaidų skaičių bei didinti veiklos efektyvumą. Ketverius metus Kokybės vadybos sistemos atitiktis tarptautiniam standartui buvo nuolat tikrinama vidaus ir išorės auditorių – buvo atlikti sertifikavimo ir priežiūros auditai.  Šiais metais įvykusio patikrinimo metu dar kartą buvo konstatuota, kad NMA įdiegta Kokybės vadybos sistema atitinka visus tarptautinio standarto keliamus reikalavimus, yra puikiai prižiūrima ir palaikoma, nuolat vystoma ir tobulinama.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 13 d. 15:58