Kokius ūkio darbus būtina užbaigti rugsėjį
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.09.03

Kokius ūkio darbus būtina užbaigti rugsėjį

Kokius ūkio darbus būtina užbaigti rugsėjį
Ūkininkams, dalyvaujantiems su plotu susijusių priemonių veiklose, primename ūkio darbus, kuriuos privalu užbaigti pirmąjį rudens mėnesį.
 
Rugsėjo 15 d. – svarbi data ūkininkams, dalyvaujantiems Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“. Tuo tarpu rugsėjo 30 d. terminas aktualus pareiškėjams, prisiėmusiems įsipareigojimus pagal šios priemonės veiklas: „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“.
 
Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje
 
Veiklos „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“ taisyklėse rekomenduojama po derliaus nuėmimo tarpinius pasėlius pasėti per savaitę, bet ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d. Suskubti užbaigti sėjos darbus turi pareiškėjai, kurie nuo praėjusių metų tęsia įsipareigojimus arba šiais metais teikdami paraišką nurodė, jog prisiima naujus įsipareigojimus pagal šią veiklą.  
 
„Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas
 
Ūkininkai, vykdydami įsipareigojimus pagal KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, antrą kartą pjauti žolę gali pradėti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d., o šienauti baigti iki rugsėjo 30 d.
 
Deklaruotuose laukuose ganant gyvulius, ganiavos laikotarpiu (nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d.) ganyti gyvulius galima ne didesniu intensyvumu kaip 1 sutartinis gyvulys viename hektare (1SG / ha), o nenuganytos žolės likučius būtina nušienauti ir išvežti iš lauko iki spalio 30 d.
 
Melioracijos griovių šlaitų priežiūra
 
Pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai, vykdydami veiklą „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“ pagal KPP priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, įsipareigoja melioracijos griovio šlaitą ir 1 m pločio apsauginę juostą nušienauti kartą per metus – pradėti šienauti ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir baigti iki rugsėjo 30 d.
 
Jei pareiškėjas pasirinko melioracijos griovių šlaitų priežiūros būdą, kai nušienauta žolė susmulkinama ir paskleidžiama ant melioracijos griovio šlaito, nušienautą žolę jis turi susmulkinti ne anksčiau kaip rugpjūčio 1 d. ir ne vėliau kaip rugsėjo 30 d., o nesusmulkintą žolę išvežti. Taip pat iki rugsėjo 30 d. jis turi pašalinti krūmus ir jų ataugas, augančias melioracijos griovių šlaituose ir 1 m pločio apsauginėje juostoje.
 
Tuo tarpu pasirinkę melioracijos griovių šlaito priežiūros būdą, kai nušienauta žolė išvežama, pareiškėjai privalo išvežti nušienautą žolę (nesusmulkintą arba susmulkintą), iškirstus krūmus ir jų ataugas iki rugsėjo 30 d.
 
Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje
 
Vykdydami veiklą „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai pasirinktinai galėjo prisiimti įsipareigojimus pagal veiklos sritį „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ ir (arba) „Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“.
 
Pasirinkę vykdyti įsipareigojimus pagal veiklos sritį „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, ūkininkai privalėjo pusę ploto nupjauti dar vasaros pradžioje (birželio 1–30 d.). Tuo tarpu likusį plotą nupjauti jie turi rugsėjo 1–30 d. ir nupjautą žolę išvežti iki rugsėjo 30 d.
 
Ūkininkai, vykdantys įsipareigojimus pagal veiklos sritį „Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, antraisiais ir paskesniais metais po daugiamečių žolių pasėjimo šienauti galėjo pradėti ne anksčiau kaip liepos 15 d., o visą nupjautą žolę turi išvežti iki rugsėjo 30 d.
 
Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje
 
Ūkininkai, prisiėmę įsipareigojimus pagal KPP „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, galėjo pradėti šienauti ne anksčiau kaip liepos 1 d. Pabaigti šienavimo darbus jie privalo iki rugsėjo 30 d., taip pat iki šios datos jie turi pašalinti nušienautą ar susmulkintą žolę.
 
Vykdantys minėtą veiklą ūkininkai gyvulius ganyti gali nuo gegužės 1 d. iki spalio 30 d. Vidutiniškai ganiavos laikotarpiu gyvulių ganymo ir laikymo intensyvumas negali būti didesnis kaip 0,3 SG hektarui deklaruoto pagal veiklą ploto.
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. rugsėjo 3 d. 15:07