Kokių reikalavimų turi laikytis ūkininkai sėdami posėlį
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.07.07

Kokių reikalavimų turi laikytis ūkininkai sėdami posėlį

Kokių reikalavimų turi laikytis ūkininkai sėdami posėlį
Jei posėlis deklaruojamas ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių (EASV) įskaitai, privalu laikytis nustatytų posėlio sėjimo ir išlaikymo terminų. Nesilaikantys žalinimo reikalavimų ūkininkai gali netekti dalies išmokų sumos.
 
Pareiškėjai, siekiantys gauti tiesiogines išmokas, privalo laikytis žalinimo reikalavimų – pasėlių įvairinimo ar EASV deklaravimo. Deklaravus daugiau kaip 15 ha ariamosios žemės, ne mažiau kaip 5 proc. deklaruoto ploto turi sudaryti EASV. Vienas iš galimų EASV įskaitos elementų – posėlis, kurio 1 m2  atitinka 0,3 m2 EASV ploto. Deklaravus vien tik posėlį EASV įskaitai ir neatitikus jam keliamų reikalavimų, ūkininkas gali prarasti net iki ¾ jam priklausančios žalinimo išmokos.
 
Reikalavimai sėjant posėlį
 
Posėlis sėjamas liepos 1 d. rugpjūčio 15 d. po ankstyvųjų bulvių, ankstyvųjų daržovių, javų arba rapsų derliaus nuėmimo. Sėjamas posėlis, kurį sudaro bent dviejų augalų rūšių sėklų mišinys (kviečių, kukurūzų, miežių, garstyčių, rapsų, ankštinių, žolinių augalų ir kitų augalų), jis turi būti sudygęs ir matomas lauke po pagrindinės rūšies augalų derliaus nuėmimo nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d. Posėlis negali būti naudojamas ganymui ir derliui, negali būti sunaikintas (suvoluotas, sulėkščiuotas).
 
Posėlis gali būti išlaikomas trumpiau negu iki spalio 15 d., jei jis nepertraukiamai išlaikomas bent 8 savaites. Pareiškėjas, pasėjęs posėlį, ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas el. paštu crypt:cG9zZWxpc0BubWEubHQ=:xx ar telefonu mobiliąja programėle „NMA agro“ turi informuoti NMA apie sėją, nurodydamas tikslią sėjos datą, nuo kurios bus skaičiuojamas posėlio išlaikymo dirvoje terminas, posėlio rūšį (žieminių augalų – kodas ŽP, vasarinių augalų – kodas VP), valdos numerį, kontrolinio žemės sklypo (KŽS) ir lauko numerius. Deklaruojant žieminio posėlio lauką, skirtą EASV įskaitai, paraiškoje privalu nurodyti žieminio augalo pasėlio kodą, kurį pareiškėjas, pateikęs prašymą NMA, gali keisti iki einamųjų metų spalio 1 d.
 
Paminėtina, kad kitais metais deklaruoto žieminio posėlio vietoje auginant tos pačios rūšies žieminius augalus praėjusiais metais pasėto žieminio posėlio plotas nebelaikomas EASV elementu, t. y. jis neatitinka žalinimo reikalavimų.
 
Taip pat primintina, kad posėlio plotuose posėlio išlaikymo laikotarpiu draudžiama naudoti augalų apsaugos produktus.
 
Tinkami posėliui bei įsėliui augalai yra nurodyti Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius taisyklių 2 priede.
 
Su svarbiausių ūkio darbų terminais bei įsipareigojimų aktualiomis datomis kviečiame susipažinti NMA interneto svetainės skiltyje „Atmintinės ir rekomendacijos“.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. liepos 7 d. 08:26