Ko reikėtų nepamiršti teikiant mokėjimo prašymus?
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.11.20

Ko reikėtų nepamiršti teikiant mokėjimo prašymus?

Ko reikėtų nepamiršti teikiant mokėjimo prašymus?
Parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) investicines priemones išmokama paramos gavėjams pateikus nustatytos formos mokėjimo prašymus, kuriuose jie deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas. Artėjant finansinio laikotarpio pabaigai, svarbu mokėjimo prašymus pateikti laiku ir nepamiršti svarbių su jais kartu teikiamų išlaidas pagrindžiančių ir apmokėjimą įrodančių dokumentų.
 
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) specialistai pabrėžia, kad teikdami mokėjimo prašymus, paramos gavėjai pakankamai dažnai nekreipia dėmesio į paramos sutartyse numatytus terminus. Administruojant paramą, taip pat netrūksta atvejų, kai pateikiami ne visi būtini dokumentai. Tai lėtina mokėjimo prašymo vertinimo procesą ir paramos įsisavinimą.
 
Pavyzdžiui, jeigu pagal projektą yra numatyti statybų darbai, tada paramos gavėjai su pirmu mokėjimo prašymu pamiršta pridėti statybos leidimus arba techninius projektus (jeigu yra numatyta, kad toks projektas turi būti pateiktas). Su galutiniu mokėjimo prašymu pabaigus statybas pamirštama pateikti  statybos užbaigimo aktą arba deklaraciją apie statybos užbaigimą. Taip pat svarbu, kad statinys būtų įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Paramos gavėjai prie mokėjimo prašymų turi pridėti ir banko sąskaitos išrašą, tačiau itin dažnai yra pateikiami mokėjimo nurodymai.
 
Kitas svarbus dalykas, į kurį paramos gavėjams vertėtų atkreipti dėmesį, kad kiekvienas mokėjimo prašymo lapas turi būti pasirašytas ranka, o ne patvirtintas parašu, naudojant antspaudą ar kitas priemones, pvz., kai į parašo vietą įkeliamas skenuotas parašas.
 
Pirkimų dokumentus suderinti su NMA
 
Prieš vertindami mokėjimo prašymus, NMA specialistai pirmiausia turi įvertinti pirkimo dokumentus. Pirkimo sutartis po konkurso ar apklausos gali būti keičiama tik paaiškėjus, jog jai tinkamai įvykdyti būtina daryti pirkimo sutarties pakeitimus, kurie iš esmės nekeis pirkimo objekto, jo tiesioginės paskirties, atitikties Europos Sąjungos standartams. Pirkimo sutarties pakeitimai turi būti suderinti su atitinkamu NMA teritoriniu paramos administravimo skyriumi (išskyrus atvejus, kai sutarties vertė neviršija 100 tūkst. Lt, taip pat kai keičiamo pirkimo objekto dalies vertė neviršija 5 proc. visos pirkimo sutarties vertės).”
 
Pirkimo dokumentus rekomenduojama pateikti kuo anksčiau iki numatyto mokėjimo prašymo pateikimo dienos. Tokiu atveju paramos gavėjai galės žinoti, ar pirkimai atlikti tinkamai ir kuo skubiau pašalinti trūkumus. Kol neįvertinami pirkimų dokumentai, negali būti įvertintas mokėjimo prašymas.
 
Dažnai pasitaikančios klaidos
 
Įgyvendinant įvairius projektus, dažnai yra rengiami mokymai. Tokiais atvejais kartais pamirštama pateikti mokymuose dalyvavusių asmenų sąrašus. Jeigu iš projekto lėšų būna apmokamos komandiruotės, tada pamirštama pateikti kelionės ataskaitas arba kvietimą į seminarą. Dažniausiai pristatomi tik kelionės bilietai, apskaičiuoti dienpinigiai, o kokiu tikslu važiavo ir ką konkrečiai veikė, nėra nurodoma.
 
Su pirmu neavansiniu mokėjimo prašymu paramos gavėjai turi atlikti sutartyse numatytas viešinimo procedūras. Todėl teikdami mokėjimo prašymus, paramos gavėjai turi įrodyti, kad projektas yra viešinamas. Pavyzdžiui, paramos gavėjas turi kartu su mokėjimo prašymu pateikti projekto viešinimo stendo nuotrauką (tais atvejais, kai NMA darbuotojai neatliko patikros vietoje), jei sutartyje buvo numatyta tokia viešinimo priemonė.
 
Taip pat pasitaiko atvejų, kai žiniasklaidoje publikuojami straipsniai, įsigyta įranga nėra pažymimi logotipais, nors tą padaryti yra privaloma remiantis informavimo apie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą ir suteiktos paramos viešinimo taisyklėmis.
 
Vėluojantiems taikomos sankcijos
 
Labai svarbu neuždelsti ir mokėjimo prašymus pateikti laiku, taip kaip numatyta paramos sutartyje arba paraiškoje (supaprastinta tvarka). Pagal daugelį KPP investicinių priemonių pavėluotai pateikus mokėjimo prašymą už kiekvieną pavėluotą darbo dieną paramos suma mažinama 0,5 proc., todėl nustatyto ir paramos sutartyje ar paraiškoje įtvirtinto mokėjimo prašymų teikimo grafiko rekomenduojama griežtai laikytis, nes kitaip paramos gavėjas neteks dalies paramos lėšų.
 
Sankcijos netaikomos tik tada, jei paramos gavėjas pavėlavo pateikti mokėjimo prašymą dėl nenugalimos (force majeure) jėgos aplinkybių ir pateikia tai įrodančius dokumentus.
 
Svarbu laiku atsiskaityti su tiekėjais
 
Paramos gavėjai, sulaukę paramos lėšų, turėtų nedelsti atsiskaityti su rangovais, prekių ir paslaugų tiekėjais. Gavus paramos lėšas, su jais atsiskaityti privaloma per 5 darbo dienas. Be to, būtina išsiųsti NMA pranešimą apie atliktą apmokėjimą, pridėjus išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus, t. y. patvirtintą banko išrašą. Tai atlikti prašome kuo greičiau. Informaciją apie įvykdytą apmokėjimą NMA gautų operatyviau, jei pranešimas ir pridedami dokumentai nuskanuoti būtų siunčiami el. paštu (adresu: crypt:PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOk1QU2Vkb2tAbm1hLmx0Ij5NUFNlZG9rQG5tYS5sdDwvYT4=:xx) arba registruotu paštu NMA Mokėjimo prašymų skyriui (adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius).
 
Dokumentų, teikiamų kartu su mokėjimo prašymais, sąrašą galite rasti čia.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 14:41