Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.05.30

Klientą identifikuoti būtina

Klientą identifikuoti būtina
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), siekdama apsaugoti klientų duomenis, nuo š. m. balandžio 1 d. taiko naują informacijos, susijusios su asmens duomenimis, teikimo tvarką. Primename pagrindinius reikalavimus.
 
Klientui paskambinus į NMA, informacijos teikimo padalinio specialistas nustato, ar skambinančiojo telefono numeris sutampa su nurodytu paraiškoje. Jei telefono numeris nesutampa, papildomai prašoma skambinančiojo pateikti pareiškėjo identifikacinį numerį (ID).
 
Savo ID pareiškėjai (paramos gavėjai) gali sužinoti prisijungę prie NMA informacinio portalo. Tuo tarpu nesinaudojantys informaciniu portalu klientai kviečiami atvykti į NMA. Klientai pateikę asmens dokumentą galės sužinoti savo ID, juo galės naudotis skambindami į NMA dėl savo paraiškos ar kitais, susijusiais su paramos mokėjimu, atliktų patikrų rezultatais ir pan. klausimais.
 
Klientai susisiekti su NMA specialistais ir gauti konsultaciją gali šiais būdais:
  • el. būdu NMA svetainės skiltyje „Susisiekite“;
  • tel. 1841 (trumpasis numeris) arba (8 5) 252 6999;
  • atvykę į NMA centrinį padalinį (Blindžių g. 17) arba teritorinius skyrius, įsikūrusius apskričių centruose.
Jei turite klausimų dėl seniūnijoje ar žemės ūkio skyriuje pateiktos paraiškos paramai už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti, prašome kreiptis į Jūsų regione esančią seniūniją ar savivaldybės žemės ūkio skyrių, kuriame pateikėte paraišką.
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. gegužės 30 d. 09:02