Keitėsi žuvininkystės sektoriaus paraiškų priėmimo grafikas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.04.18

Keitėsi žuvininkystės sektoriaus paraiškų priėmimo grafikas

Keitėsi žuvininkystės sektoriaus paraiškų priėmimo grafikas
Informuojame, kad balandžio 13 d. Lietuvos Respublikos ministro įsakymu buvo patikslintas paraiškų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos (EJRŽF) priemones priėmimo 2017 metais grafikas.
 
Patikslintame grafike nukeltas paraiškų rinkimas pagal šias EJRŽF veiklos sritis:
  • „Mokslininkų ir žvejų partnerystės“ – paraiškos bus renkamos rugpjūčio 14 d. – spalio 13 d. (buvo numatyta birželio 5 d. – liepos 7 d.);
  • „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (supaprastinta parama) – paraiškos bus renkamos liepos 3 d. – rugsėjo 1 d. (buvo numatyta birželio 5 d. – rugpjūčio 4 d.);
  • „Rinkodaros priemonės“ – paraiškos bus renkamos rugpjūčio 14 d. – spalio 13 d. (buvo numatyta liepos 10 d. – rugsėjo 8 d.).
 
Minėtas grafikas papildytas dviem 4 Sąjungos prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimas“ šaukimais pagal veiklos sritis:
  • „Parengiamoji parama“ – paraiškos bus renkamos gegužės 15 d. – birželio 16 d.;
  • „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ – paraiškos bus renkamos rugpjūčio 28 d. – rugsėjo 29 d.
 
Taip pat primename, kad šiuo metu renkamos paraiškos pagal šias EJRŽF veiklos sritis:
  • „Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas“. Paraiškos priimamos iki birželio 9 d.
  • „Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas“. Paraiškos priimamos iki birželio 9 d.
 
O nuo šiandien, balandžio 18 d., pradedamos rinkti paraiškos pagal veiklos sritis:
  • „Žvejybos poveikio jūrų aplinkai mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti rūšis (jūrų ir vidaus vandenų žvejybai)“; 
  • „Produktyvios investicijos į akvakultūrą (išskyrus energijos vartojimo efektyvumo didinimą)“;
  • „Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir atsinaujinančioji energija“.
Šias paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai bus galima teikti iki birželio 16 d.
 
Su atnaujintu 2017 m. paraiškų priėmimo grafiku galima susipažinti čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. balandžio 18 d. 11:03