Keitėsi vietos projektų administravimo taisyklės
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.12.01

Keitėsi vietos projektų administravimo taisyklės

Keitėsi vietos projektų administravimo taisyklės
Informuojame, jog keitėsi Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (Administravimo taisyklės).
 
Vieni svarbiausių vietos projektų Administravimo taisyklių pakeitimų yra susiję su naujai žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintomis Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gairėmis (Socialinio verslo vykdymo gairės) bei rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika (Darbo vietų metodika).
 
Planuojantiems kurti naują arba plėsti turimą socialinį verslą bei įsigyjantiems tam reikalingas investicijas Administravimo taisyklės nurodo tokiais atvejais remtis sąlygomis ir reikalavimais, nustatytais Socialinio verslo vykdymo gairėse. Atkreiptinas dėmesys, kad socialinis projekto poveikis bus planuojamas ir matuojamas pagal Socialinio verslo gairėse pateikiamą socialinio poveikio matavimo skaičiuoklę. Taip pat svarbu žinoti, jog, kuriant arba vykdant socialinį verslą, verslo planas, vadovaujantis Socialinio verslo gairių nuostatomis, turi būti papildytas socialinį verslą apibūdinančiomis verslo plano dalimis ir dalimis, susijusiomis su socialiniu poveikiu ir papildomais socialinio poveikio rodikliais.
 
Taip pat nuo šiol, vadovaujantis Darbo vietų metodika, Administravimo taisyklėse aiškiai reglamentuojamas naujų darbo vietų sukūrimas ir išlaikymas – jeigu įgyvendinant vietos projektą numatoma sukurti naują darbo vietą (naują etatą), aiškiai nurodomos jai keliamos tinkamumo sąlygos, pvz.: naujai sukuriama darbo vieta turi būti susijusi tik su vietos projekto veikla, darbuotojas turi dirbti 8 valandas per dieną, 40 valandų per savaitę, o darbuotojo grynųjų pajamų dydis metus turi būti ne mažesnis nei 12 minimalių mėnesinių algų ir kt.
 
Administravimo taisyklėse taip pat nustatyta, jog dabar paskolą projektui įgyvendinti gali suteikti ne tik kredito įstaigos, bet ir kiti juridiniai ir fiziniai asmenys, taip pat nurodyta, kokiais atvejais gali būti keičiama jau pasirašyta paramos sutartis tarp vietos plėtros strategijos vykdytojos ir paramos gavėjo ir paramos sutarties keitimo sąlygos bei kokie galimi paramos sutarties, tinkamų finansuoti išlaidų pakeitimo atvejai.
 
Atkreipiame dėmesį, jog pakeista ir Administravimo taisyklių nuostata dėl išankstinio viešųjų pirkimų vertinimo – dabar šis vertinimas bus atliekamas, kai pirkimų suma viršys 10 000 Eur.
 
Su Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių pakeitimais galite susipažinti čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. gruodžio 4 d. 10:44