Keitėsi pirmumo eilė paramai jauniesiems ūkininkams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.08.29

Keitėsi pirmumo eilė paramai jauniesiems ūkininkams

Keitėsi pirmumo eilė paramai jauniesiems ūkininkams
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistams pakoregavus praėjusių metų pabaigoje pateiktų paraiškų pirmumo eilę, pradėtos vertinti paraiškos, surinkusios 70 balų.
 
Tokių paraiškų yra 24.  Primename, kad pasibaigus paraiškų surinkimo laikotarpiui buvo vertinamos paraiškos, surinkusios 95–76 prioritetinius balus.
 
NMA specialistai pažymi, kad pirmumo eilė sudaroma vadovaujantis pareiškėjo paraiškoje nurodyta informacija apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems atrankos kriterijams. Tinkamumo gauti paramą vertinimo metu paraiškose nurodyta informacija sutikrinama su duomenų bazėse ir registruose esančiais duomenimis. Jeigu pareiškėjo pateikta ir duomenų bazėse bei registruose esanti informacija skiriasi, paraiškų pirmumo eilė koreguojama pagal duomenų bazių ir registrų informaciją. Taigi, atmetus dalį vertinamų paraiškų, buvo nustatyta, kad lėšų užtenka ir paraiškoms, surinkusioms 70 balų.
 
Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ buvo renkamos 2015 m. lapkričio 16 d. – gruodžio 18 d. Kadangi prašoma paramos suma viršijo skirtąją, buvo sudaryta pirmumo eilė. Šiais metais rinktoms paraiškoms pirmumo eilės sudaryti neprireikė.
 
Savo pateiktų paraiškų administravimo eigą pareiškėjai gali stebėti informaciniame portale.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. rugpjūčio 29 d. 16:24