Keitėsi KPP 2007–2013 m. administravimo taisyklės
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.04.14

Keitėsi KPP 2007–2013 m. administravimo taisyklės

Keitėsi KPP 2007–2013 m. administravimo taisyklės
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, kad 2015 m. balandžio 8 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos administravimo taisyklės.
 
Pakeistose administravimo taisyklėse numatyta, kad atlikdama tinkamumo skirti paramą vertinimą bei visą projekto priežiūros laikotarpį NMA tikrins, ar pareiškėjas arba paramos gavėjas nesukūrė dirbtinių sąlygų gauti paramą, kaip nustatyta Dirbtinai sukurtų sąlygų gauti paramą 2007–2013 metų programiniu laikotarpiu nustatymo metodikoje. Nustačius, kad pareiškėjas ar paramos gavėjas sukūrė dirbtines sąlygas gauti paramą, bus taikomos sankcijos – paramos neskyrimas arba paramos (arba jos dalies) susigrąžinimas.
 
Administravimo taisyklėse patikslintas ir sankcijų, susijusių su pirkimų vykdymu, taikymas. Jeigu NMA nustato, kad išlaidos buvo patirtos pažeidžiant viešųjų pirkimų tvarką, taikomos sankcijos, numatytos Sankcijų paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodikoje.
 
Atkreipiamas dėmesys, kad pasikeitė ir terminas, per kurį galima pavėluotai pateikti mokėjimo prašymus. Pavėluotai teikiami mokėjimo prašymai priimami 20 darbo dienų nuo paramos sutartyje ar paraiškoje nustatytos datos, bet ne vėliau kaip 2015 m. rugsėjo 30 d. Vėliau pateikti mokėjimo prašymai nepriimami. Primename, kad pavėluotai pateikus mokėjimo prašymą, paramos suma mažinama 0,5 proc. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.
 
Aktualią Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. administravimo taisyklių redakciją galite rasti paspaudę nuorodą
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. balandžio 14 d. 10:07