Keisti stogo dangą nori beveik 1,4 tūkst. kaimo gyventojų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.06.04

Keisti stogo dangą nori beveik 1,4 tūkst. kaimo gyventojų

Keisti stogo dangą nori beveik 1,4 tūkst. kaimo gyventojų
Nuo kovo 2 d. iki gegužės 29 d. Lietuvos kaimo vietovių gyventojai buvo kviečiami teikti paraiškas, kad galėtų savo gyvenamųjų namų asbestinę stogų dangą pakeisti į naują, sveikatai nekenksmingą stogo dangą. Supažindiname su pateiktų paraiškų surinkimo rezultatais.
 
Per kelis paraiškų rinkimo mėnesius Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ buvo pateiktos 1 375 paramos paraiškos.
 
Šiam paraiškų rinkimui pagal priemonę buvo skirta 3 642 082 Eur paramos lėšų. Bendra prašoma paramos suma sudaro 1 934 494 Eur. Paraiškos jau vertinamos. Atlikus paraiškų atitikties atrankos kriterijams vertinimą, bus sudaryta paraiškų prioritetinė eilė. Kadangi skirtų paramos lėšų pakanka visiems pareiškėjams, eilės sudarymas paramos skyrimui ar neskyrimui pareiškėjams įtakos neturės.
 
Primintina, jog ši parama skirta norintiems pakeisti Lietuvos kaimo vietovėje esančių gyvenamųjų namų asbestinę stogo dangą. Paramos galėjo kreiptis fiziniai asmenys – namų, kurių stogo dangą norima keisti, gyventojai.
 
Vienam paramos gavėjui galės būti skirta iki 2 000 Eur su PVM paramos suma kompensuojant iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Namo savininkas privalo projektą įgyvendinti per 12 mėnesių nuo NMA sprendimo skirti paramą dienos.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. birželio 4 d. 10:41