Keičiasi mokėjimo prašymų vertinimo tvarka
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.09.07

Keičiasi mokėjimo prašymų vertinimo tvarka

Keičiasi mokėjimo prašymų vertinimo tvarka
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), siekdama tobulinti savo veiklą, keičia mokėjimo prašymų administravimo procesą.
 
Nuo šiol mokėjimo prašymai bus vertinami tokia tvarka:
 
1. NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai užregistruoja mokėjimo prašymą ir atlieka jo administracinį tikrinimą;
 
2. NMA Mokėjimo prašymų skyrius arba Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai atlieka administracinius patikrinimus ir nustato tinkamų finansuoti išlaidų sumą;
 
3. Atlikus administracinius patikrinimus ir nustačius  tinkamą finansuoti išlaidų sumą, gali būti atliekama patikra vietoje;
 
4. Atlikus patikrą vietoje ir nenustačius jokių neatitikimų NMA atlieka paramos išmokėjimą.
 
Tvarka keičiama atsižvelgiant į Europos Komisijos rekomendacijas. Ji taikoma ir senojo, ir naujojo paramos laikotarpio projektams ir bus naudinga patiems projektų vykdytojams – jie turės daugiau laiko pasiruošti patikrai.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. rugsėjo 8 d. 08:57