Keičiasi mokėjimo prašymų formos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.01.30

Keičiasi mokėjimo prašymų formos

Keičiasi mokėjimo prašymų formos
Informuojame, kad nuo 2013 m. vasario 1 d. paramos gavėjai, įgyvendinatys projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą ir dalyvaujantys Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose 2010–2013 m. programos priemonėje „Visuomenės informavimas (apie programą)“, mokėjimo prašymus turės teikti pagal šias naujai patvirtintas formas:  
 
Primename, kad kartu su mokėjimo prašymu reikia pateikti ataskaitinio laikotarpio išlaidų pagrindimą ir išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus. Mokėjimo prašymą su reikalaujamais priedais paramos gavėjas turi asmeniškai arba per įgaliotą asmenį pristatyti į bet kurį Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teritorinį paramos administravimo skyrių.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:49