Kaune – susitikimas su akademinės bendruomenės atstovais
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.02.08

Kaune – susitikimas su akademinės bendruomenės atstovais

Kaune – susitikimas su akademinės bendruomenės atstovais
Šių metų vasario 7 d. įvyko Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) organizuota apskritojo stalo diskusija, kurioje dalyvauti buvo pakviestos Lietuvos mokslo įstaigos, besinaudojančios parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“.
 
Renginyje dalyvavo Aleksandro Stulginskio universiteto, Kauno Technologijos universiteto Maisto instituto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos, Gyvulininkystės instituto, Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro, kitų susijusių institucijų ir įstaigų atstovai. Prie diskusijos prisijungė ir Lietuvos ūkininkų bei Lietuvos žemės savininkų sąjungų nariai.
 
Diskusiją pradėjusi Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė Jurgita Stakėnienė pristatė priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ įgyvendinimo aktualijas, planuojamus teisės aktų pakeitimus, kalbėjo apie būtinybę gerinti mokymų kokybę, didinti inovacinės praktikos sklaidą. Diskusijos dalyviai vieningai sutarė, kad įgyvendinant projektus pagal priemonės pirmąją veiklos sritį „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas“, būtina sukurti griežtą akreditacijos mechanizmą lektoriams.
 
NMA atstovė Lina Gaidžiūnaitė apžvelgė priemonės administravimo eigą, akcentavo pagrindines klaidas, daromas pildant paraiškas, pristatė siūlymus administravimo supaprastinimui. Pasak Linos Gaidžiūnaitės,  planuojama atsisakyti tarpinių projekto įgyvendinimo ataskaitų, dokumentų kopijų, sudaryti galimybes pateikti avansinį mokėjimo prašymą elektroniniu būdu. Diskusijoje iškeltas siūlymas keisti paraiškų pateikimo tvarką – priimti ne tik tiesiogiai atvykus į agentūrą, bet ir registruotu laišku pateikiamas paraiškas.
 
Kaune vykęs susitikimas – antra apskritojo stalo diskusija su projektų, remiamų pagal priemonę „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“, vykdytojais. Kaip teigė NMA Saulius Silickas, pagrindinis šio pobūdžio susitikimų tikslas – pasinaudojus NMA administruojamos paramos gavėjų pasiūlymais, kurti paprastesnę, lankstesnę ir efektyvesnę paramos administravimo sistemą.
 
Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ tikslas - mokyti dirbančius žemės ir miškų ūkio sektoriuose asmenis, gilinti jų žinias, ugdyti profesinę kompetenciją bei verslumo įgūdžius ir skleisti žemės ūkio produktų perdirbimo ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje mokslo naujoves bei inovacijas.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:50