Kas gali kreiptis paramos pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.05.05

Kas gali kreiptis paramos pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“

Kas gali kreiptis paramos pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“
Pakeistos 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklės. Taisyklėse nustatyta, kad paramos gali kreiptis ūkininkai ir juridiniai asmenys, ankstesniais paraiškų rinkimo metais pateikę paramos paraiškas įgyvendinti tęstinius įsipareigojimus tuose pačiuose laukuose, nedidindami paramos paraiškose pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ ir pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės ,,Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas“ deklaruoto ploto.
 
Paramos gali kreiptis ir pareiškėjai, didinantys deklaruotus plotus pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“, tačiau ne didesniame plote nei 2015 m. pareiškėjo buvo prašyta tiesioginių išmokų, ir įsipareigojantys po paramos paraiškos pateikimo visoje valdoje vykdyti ekologinę žemės ūkio gamybą visu įsipareigojimų laikotarpiu. Įsipareigojimų laikotarpis skaičiuojamas naujai deklaruotiems pagal priemonę plotams, o ankstesniais paraiškų teikimo metais pateiktų paramos paraiškų plotams įsipareigojimų laikotarpis nekinta.
 
Paramos gali kreiptis ir pareiškėjai, prisiimantys naujus įsipareigojimus pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ paramai už sodus, uogynus, daržoves ir bulves gauti. Jei pareiškėjai šiuose plotuose įsipareigojimų laikotarpiu augins kitus nei taisyklėse nurodytus pasėlius, parama tais metais už šiuos plotus nebus teikiama; 2015 m. pabaigę įgyvendinti įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės ,,Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas“ ir prisiimdami naujus įsipareigojimus pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“, tačiau nedidinantys buvusio 2007–2013 metais deklaruoto ploto, taip pat didinantys deklaruotus plotus palyginti su buvusiais deklaruotais plotais, tačiau ne didesniame plote nei 2015 m. pareiškėjo buvo prašyta paramos paraiškoje pagal Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, ir įsipareigojantys po paramos paraiškos pateikimo visoje valdoje vykdyti ekologinę žemės ūkio gamybą visu įsipareigojimų pagal priemonę laikotarpiu.
 
Jei priemonės įgyvendinimo laikotarpiu visa prašoma paramos suma viršys visą priemonei skirtą sumą, išmokų dydžiai gali būti mažinami visiems pareiškėjams.
 
Tie, kas norės gauti paramą už vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus, turės turėti  maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą nurodytai perdirbimo veiklai arba būti įregistruoti į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto tvarkymo subjektų registrą. Tokie pat šie reikalavimai keliami ir paramos gavėjams, kurie perdirba nurodytą produkciją, ir įmonėms, kurioms tiekiama užauginta žaliava.
 
Pareiškėjas privalo kasmet pateikti informaciją sertifikavimo įstaigai apie užaugintą ir rinkai patiektą produkciją, nurodydamas produkto rūšį, pavadinimą, kiekį ir turimos produkcijos likučius (einamaisiais metais iki sausio 15 d.) – apie visą praeitais metais užaugintą ir rinkai patiektą produkciją ir visos turimos produkcijos likučius. Jeigu produkcija ar jos dalis praeitais metais nebuvo tiekta rinkai – ne vėliau kaip iki einamųjų metų birželio 15 d. pateikti informaciją apie šios produkcijos pateikimą rinkai ir turimos produkcijos likučius nuo tų metų sausio 1 d. iki gegužės 31 d. (įskaitytinai).
 
Žemės ūkio ministerijos informacija
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. gegužės 18 d. 15:25