Kaip tinkamai vykdyti reikalavimus, atsakymus rasite NMA leidinyje
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.05.20

Kaip tinkamai vykdyti reikalavimus, atsakymus rasite NMA leidinyje

Kaip tinkamai vykdyti reikalavimus, atsakymus rasite NMA leidinyje
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) parengė leidinį „Reikalavimų įgyvendinimo gerosios praktikos vadovas“, kuriame pateikė naujausią informaciją pareiškėjams, deklaruojantiems žemės ūkio naudmenas, kitus plotus bei gyvulius. Gerosios praktikos vadovas padės ūkininkams tinkamai vykdyti įsipareigojimus, pasitikrinti, ar deklaruojami plotai atitinka keliamus reikalavimus.
 
Leidinyje išvardyti esminiai geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės reikalavimai (GAAB reikalavimai), valdymo bei tiesioginių išmokų reikalavimai, žemės ūkio veiklos vykdymo kriterijai. Išsamiuose reikalavimų aprašymuose pateikiami gerosios bei blogosios praktikos pavyzdžiai su jais iliustruojančiomis nuotraukomis. Nuotraukos buvo darytos NMA Kontrolės departamento specialistų atliekant patikras vietoje, todėl ūkininkai galės įsivertinti, ar jie tinkamai laikosi keliamų reikalavimų dėl mėšlo skleidimo bei laikymo, pūdymo apsėjimo, pievų priežiūros ir t. t.
 
Leidinys aktualus ūkininkams, gaunantiems tiesiogines išmokas, taip pat paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones: „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“, „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“. Pateikta informacija svarbi ir miškininkams, tęsiantiems įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Miškų aplinkosaugos išmokos“.
 
Skaitmeniniu formatu parengtą leidinį rasite NMA interneto svetainėje.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. gegužės 20 d. 15:09