Kaip programėlėje „NMA agro“ tinkamai užpildyti pranešimą, jei norite pateikti informaciją apie sutvarkytus, tinkamus paramai plotus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.11.24

Kaip programėlėje „NMA agro“ tinkamai užpildyti pranešimą, jei norite pateikti informaciją apie sutvarkytus, tinkamus paramai plotus

Kaip programėlėje „NMA agro“ tinkamai užpildyti pranešimą, jei norite pateikti informaciją apie sutvarkytus, tinkamus paramai plotus
Mobilios programėlės „NMA agro“ praktine nauda jau spėjo įsitikinti daugiau kaip 9 tūkst. vartotojų. Ji ypač aktuali pandemijos metu, kai būtina išvengti fizinio kontakto. Programėlės pritaikymo sritys nuolat plečiamos – „NMA agro“ naudojasi ne tik dalyvaujantys su plotu susijusių kaimo plėtros programos priemonių veiklose ūkininkai, bet ir paramos gavėjai, įgyvendinantys investicinius projektus. Taip pat pranešimus apie vykdomus projektus jau gali siųsti ir žuvininkystės sektoriaus atstovai. Šiuo metu pareiškėjams svarbu suskubti ir iki gruodžio 1 d. pranešti apie sutvarkytus ir tinkamus skirti paramą 2021 m. plotus.
 
Ūkininkai, kurie, pasibaigus šių metų žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimui, netinkamus paramai skirti plotus sutvarkė ir pavertė tinkamais, turėtų suskubti patikslinti kontrolinių žemės sklypų (KŽS) ribas. Terminas pranešti apie naujus 2021 m. paramai skirti tinkamus plotus baigiasi gruodžio 1 d. Tik patikslinę KŽS ribas pareiškėjai galės kitais metais pretenduoti į išmokas už sutvarkytus ir tinkamais paramai skirti tapusius plotus.
 
Trumpai primename, kaip pateikti informaciją naudojantis programėle „NMA agro“:
  • Pasirinkti veiklos tipą „Sutvarkytas, paramai tinkamas plotas“ (svarbu nesupainioti).
  • Veiklos apraše nurodyti, kas sutvarkyta, pvz., išpjauti ir išrauti medžiai, sutvarkyta šlapynė, panaikintas keliukas ir t. t.
  • Nurodyti, kas siunčia pranešimą, – vardą, pavardę ar įmonės pavadinimą.
  • Nurodyti valdos kodą (numerį).
  • Nufotografuoti ir išsiųsti mažiausiai 2 nuotraukas iš įvykdytos veiklos vietos.
 
Naudinga informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. lapkričio 24 d. 13:47