Kaip bus taikomos sankcijos?
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.03.19

Kaip bus taikomos sankcijos?

Kaip bus taikomos sankcijos?
Jau skelbėme, jog kovo 8 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu pakeista Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemones taikymo metodika. Šiame straipsnyje apžvelgsime dažniausius sankcijų taikymo atvejus.
 
Remdamasi patirtimi, Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) pateikė daug pasiūlymų ir sprendimų, kaip paramos gavėjas galėtų palengvinti projekto įgyvendinimą ir jo priežiūrą, kai nustatoma neatitikimų, kad nebūtų taikoma daug sankcijų, bet taip pat paramos gavėjai būtų skatinami laikytis įsipareigojimų ir aktyviai bendradarbiauti su NMA. Atsižvelgdama į pagrindinius pakeitimus, NMA pateikia praktinius sankcijų taikymo pavyzdžius.
 
Mažareikšmis pažeidimas sankcijos neužtrauks
 
Patikslintoje sankcijų taikymo metodikoje numatyta, kad sankcijos nebus taikomos, jei padaromas mažareikšmis teisės aktų reikalavimų pažeidimas ir jis yra / gali būti pašalinamas per nustatytą protingą terminą. Mažareikšmiu teisės aktų reikalavimų pažeidimu laikomas pažeidimas, nepadaręs finansinės žalos ES ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, o padaryta žala nedidelė, pvz. paramos gavėjas laiku neinformavo NMA apie pasikeitusius rekvizitus, apie kuriuos įprastai privalo informuoti per 10 darbo dienų nuo jų pasikeitimo. Išsiaiškinus priežastis ir tai, kad pažeidimas padarytas netyčia, ar paaiškėjus aplinkybėms, kai pažeidimas padarytas dėl nenugalimos jėgos (force majeure) arba išimtinių aplinkybių, pažeidimo tyrimas nebus atliekamas, o sankcijos nebus taikomos.
 
Tarkime, jei paramos gavėjas nepasiekė tam tikro laikotarpio projekto priežiūros rodiklių ir informavo NMA, kad tuo laikotarpiu turėjo nedarbingumą, dėl kurio jis negalėjo pasiekti numatytų rodiklių, atsižvelgiant į sankcijų taikymo metodikoje numatytas išimtines aplinkybes bei jų taikymo sąlygas, sankcijos šiuo atveju nebūtų taikomos.
 
Jei nepasiekti projekto priežiūros rodikliai
 
Atkreiptinas dėmesys, kad už dalį nustatytų pažeidimų, pvz., projekto priežiūros rodiklių nepasiekimą, bus taikomos mažesnės sankcijos nei iki šiol. Pavyzdžiui, vietoj 100 proc. taikytos sankcijos, kai projekto priežiūros rodiklis nepasiektas daugiau kaip 86 proc., dabar bus taikoma 50 proc. sankcija, be to, sankcijos dydis proporcingai mažės, atsižvelgiant į metus, kai buvo padarytas pažeidimas, t. y. kiekvienais vėlesniais projekto arba verslo plano kontrolės metais proporcingai mažės sankcijos dydis už nepasiektus ir (arba) neišlaikytus projekto priežiūros rodiklius: jei pirmais metais už projekto priežiūros rodiklio nepasiekimą skiriama 100 proc. sankcijų taikymo metodikoje nurodyto dydžio sankcija, tai antraisiais – 80 proc., trečiaisiais – 60 proc., ketvirtaisiais – 40 proc., o penktaisiais – 20 proc. Jei paramos gavėjas projekto priežiūros rodiklio nepasieks daugiau kaip 86 proc. pirmaisiais projekto priežiūros metais, jam bus taikoma 50 proc., tačiau jei to paties rodiklio nepasieks daugiau kaip 86 proc. penktaisiais projekto priežiūros metais, jam bus taikoma 10 proc. sankcija, t. y. 20 proc. nurodyto dydžio (50 proc.) sankcija.
 
Pakartotinis pažeidimas – didesnė sankcija
 
Tačiau nustačius, kad paramos gavėjas pakartotinai padarė to paties pobūdžio pažeidimą, bus taikoma 10 proc. didesnė sankcija negu buvo taikyta prieš tai (netaikoma projekto priežiūros rodikliams), antrą kartą nustačius pakartotinį pažeidimą nustatyta sankcija bus didinama 20 proc., už trečią – 30 proc. ir t.t. Pavyzdžiui, atlikus pažeidimo tyrimą ir nustačius, kad tam tikru laikotarpiu buvo nuomojama įranga, pritaikyta 1 000 Eur sankcija. Jei parengus galutinį sprendimą būtų nustatyta (pvz., gavus patikros vietoje ataskaitą), kad ta pati įranga vėl buvo išnuomota tam tikru kitu laikotarpiu, būtų taikoma sankcija, proporcinga laikotarpiui, kuriuo reikalavimai nebuvo įvykdyti, papildomai už pakartotinį pažeidimą taikant 10 proc. sankciją nuo apskaičiuotos sumos.
 
Visgi, norėtume priminti, kad siekdami išvengti pažeidimų ir su jais susijusių sankcijų, paramos gavėjai turi laikytis prisiimtų įsipareigojimų, pasirašytų paramos sutarčių nuostatų, o susidūrę su kliūtimis / neaiškiomis situacijomis įgyvendindama / įgyvendinę projektą aktyviai bendradarbiauti su NMA.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. kovo 19 d. 14:49