Kai kurių ūkio darbų atlikimo terminas baigiasi rugpjūčio 1 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.07.25

Kai kurių ūkio darbų atlikimo terminas baigiasi rugpjūčio 1 d.

Kai kurių ūkio darbų atlikimo terminas baigiasi rugpjūčio 1 d.
Ūkininkai, gaunantys tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenas ir pasėlius ar paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos su plotu susijusias priemones, turėtų nepamiršti prisiimtų įsipareigojimų ir būtinuosius ūkio darbus atlikti laiku. Kai kurių būtinųjų ūkio darbų atlikimo terminas baigiasi rugpjūčio 1 d.
 
Tiesiogines išmokas gaunantys ūkininkai turėtų suskubti ir iki rugpjūčio 1 d. baigti šienavimo darbus ganyklose pievose, taip pat daugiametėse ganyklose arba pievose. Tiesa, jeigu  ganyklos arba pievos naudojamos gyvuliams ganyti, iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d. jos turi būti bent kartą nuganytos. Nupjautą žolę (šieną, žaliąją masę ar kt.) ganyklose arba pievose, daugiametėse ganyklose arba pievose taip pat reikia sutvarkyti (išvežti iš lauko; supresuoti; žaliąją masę šienavimo metu susmulkinti ir tolygiai paskleisti ganyklų arba pievų, taip pat daugiamečių ganyklų arba pievų plotuose; šieną sudėti į kūgius).
 
Be to, reikėtų nepamiršti, jog šieno, šienainio ir siloso ritiniai ar kitu būdu supresuota nupjauta žolė turi būti išvežta iš lauko arba sukrauta į rietuves  iki spalio 15 d. Plotai, deklaruoti kaip ,,Daugiametės ganyklos (pievos) (5 m. ir daugiau), skirtos prekinei žolinės produkcijos gamybai“, taip pat turi būti ne rečiau kaip kartą per metus (iki kiekvienų metų rugpjūčio 1 d.) nušienaujami.
 
Priemonių „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ dalyviai turėtų nepamiršti, kad ganyklos ir pievos arba daugiametės ganyklos turi būti per metus bent kartą nuganytos arba nušienautos iki rugpjūčio 1 d.
 
Primename, kad dalyvaujantieji priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programoje „Ekologinis ūkininkavimas“ pievas privalo nuganyti ar nušienauti taip pat iki rugpjūčio 1 d.
 
Žolės nupjovimo terminai pagal programą „Rizikos vandens telkinių būklės gerinimas“ priklauso nuo metų, kurie praėjo nuo sėjos: antraisiais ir tolesniais metais po sėjos pirmąją žolę nupjauti ir ją išvežti reikia iki rugpjūčio 1 d., o antrąjį žolės pjovimą galima pradėti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d. Šienauti reikia baigti ne vėliau kaip rugsėjo 30 d. Antrosios pjūties žolę privalu išvežti iki rugsėjo 30 d.
 
Atkreipiamas dėmesys, kad gyvulius ganantys programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklos „Šlapynių tvarkymas“ dalyviai nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 1 d. gali turėti ne daugiau kaip 1 sutartinį gyvulį viename hektare.
 
Išsamiau su įsipareigojimų vykdymo terminais galima susipažinti paspaudus šią nuorodą.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 09:31