Kai kurių įsipareigojimų terminas baigiasi kovo 1 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.02.10

Kai kurių įsipareigojimų terminas baigiasi kovo 1 d.

Kai kurių įsipareigojimų terminas baigiasi kovo 1 d.
Ūkininkai, gaunantys išmokų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemones, privalo laikytis prisiimtų įsipareigojimų. Dalyvaujantiesiems veiklose „Šlapynių tvarkymas“ ir „Ražienų laukai per žiemą“ primename įsipareigojimus bei darbus, kurių terminas baigiasi kovo 1 d.
 
Sutvarkyti šlapynes
 
Dalyvaujantieji KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ veikloje „Šlapynių tvarkymas“ nuo liepos 15 d. iki kovo 1 d. privalo sutvarkyti šlapynes: nuganyti ir (arba) nušienauti žolę, iškirsti krūmus bei nušienautą žolę ir iškirstus krūmus išvežti iš deklaruoto ploto.
 
Primename, kad šlapynių laukuose neleidžiama įrengti naujų sausinimo sistemų, laukų negalima tręšti pesticidais, trąšomis, naudoti kalkinimo priemonių.
 
Veiklos dalyviai privalo kasmet šienauti laukus (susmulkinta nušienauta žolė negali būti paskleista šlapynių plotuose). Šienauti galima nuo liepos 15 d., išsaugant pavienius medžius ir iškertant krūmus. Gyvulius galima  ganyti tik nuo liepos 1 d. Jie turi būti ganomi palaidi aptvare, o nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 1 d. viename hektare gali būti ne daugiau kaip vienas sutartinis gyvulys (SG).
 
Pareiškėjai, deklaruojantys šlapynes, veiklą turi vykdyti tame pačiame žemės ūkio naudmenų plote, t. y. tuose pačiuose nurodytuose kontrolinių žemės sklypų laukuose. Jie įsipareigoja visą paramos gavimo laikotarpį nesumažinti paramos paraiškoje pagal veiklą nurodyto bendro ploto daugiau kaip 3 proc.
 
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) Kontrolės departamento specialistai tikrina, kaip pareiškėjai laikosi įsipareigojimų. Kadangi šlapynių laukai turi būti sutvarkyti iki kovo 1 d., NMA Kontrolės departamento specialistai į pareiškėjų laukus vyksta po šios datos. Parama mokama įvertinus pareiškėjo atitiktį paramai skirti pagal priemonę, programą ar veiklą, kurioje  dalyvauja. Taigi išmokų pagal veiklą „Šlapynių tvarkymas“ pareiškėjai gali tikėtis, kai patikrinama, kaip laikomasi įsipareigojimų pagal šią veiklą.
 
Nesuarti ražienų
 
Kovo 1 d. terminas svarbus ir dalyvaujantiesiems KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veikloje „Ražienų laukai per žiemą“. Ūkininkai, nupjovę ražienoms tinkamus augalus, negali suarti laukų iki kovo 1 d. Paramos gavėjai turi laikytis ir kitų įsipareigojimų: po javapjūtės sutvarkyti šiaudus (surišti juos į ryšulius (ritinius) arba susmulkinti ir paskleisti paviršiuje), lengvai kultivuoti paviršių, po javapjūtės nepurkšti pesticidų ir herbicidų. Negalima ražienų tręšti ar kalkinti, jose ganyti gyvulių.
 
Ražienų lauką kasmet galima palikti vis kitoje vietoje, bet svarbu, kad bendras deklaruotas plotas per įsipareigojimų laikotarpį (penkerius metus) išliktų toks pat. Vykdyti veiklą „Ražienų laukai per žiemą“ galima ne didesniame kaip 30 proc. tiesioginėms išmokoms gauti deklaruotame ražienoms palikti tinkamų augalų plote. Šis plotas negali būti didesnis kaip 50 ha. Išimtis taikoma pareiškėjams, kurie tiesioginėms išmokoms gauti deklaruoja iki 10 ha žemės ūkio naudmenų ir pasėlių. Šie ūkininkai veiklą gali vykdyti plote, kuris yra ne didesnis kaip 30 proc. bendro deklaruoto tiesioginėms išmokoms gauti žemės ūkio naudmenų ir pasėlių ploto, kuriame auga ne tik ražienoms per žiemą palikti tinkami augalai.
 
NMA Kontrolės departamento specialistai tikrina veikloje „Ražienų laukai per žiemą“ dalyvaujančiųjų laukus iki kovo 1 d., nes tą dieną baigiasi įsipareigojimo nearti ražienų lauko terminas. Išmokos už veiklą „Ražienų laukai per žiemą“ pareiškėjams mokamos tik patikrinus, kaip laikomasi šio įsipareigojimo.
 
Su priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programų „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklų „Ražienų laukai per žiemą“ ir „Šlapynių tvarkymas“ įgyvendinimo taisyklėmis galima susipažinti, paspaudus šią nuorodą.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. vasario 10 d. 10:40