Kai kurios pateiktos paraiškos vertinamos pakartotinai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.09.16

Kai kurios pateiktos paraiškos vertinamos pakartotinai

Kai kurios pateiktos paraiškos vertinamos pakartotinai
Atsižvelgiant į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) pateiktus patikslintus duomenis, susijusius su paramai skirti netinkamais (užmirkusiais) plotais, pakartotinai vertinamos kai kurių pareiškėjų 2009–2011 m. pateiktos paraiškos paramai už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus gauti.
 
Remiantis anksčiau ŽŪIKVC pateiktais duomenimis, dalis 2009–2011 m. paraiškose deklaruotų plotų buvo laikoma netinkama paramai skirti dėl gamtinių ypatumų – užliejamų žemės plotų. Patikslinus duomenis, kai kurių pareiškėjų paminėtu laikotarpiu deklaruoti plotai gali būti pripažinti tinkamais išmokoms skirti. Pareiškėjai apie priimtą sprendimą bus informuoti jų pasirinktu būdu: pranešimais raštu ar elektroniniu paštu, trumposiomis žinutėmis arba per savivaldybių žemės ūkio skyrius. Taip pat informacija bus paskelbta Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) informaciniame portale.
 
NMA kiekvieną paraišką vertina individualiai, taigi išmokėtas paramos lėšas susigrąžins tik jei deklaruotas plotas bus pripažintas netinkamu išmokoms skirti.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugsėjo 18 d. 10:29