Kada nereikia teikti metinių ataskaitų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.01.10

Kada nereikia teikti metinių ataskaitų

Kada nereikia teikti metinių ataskaitų
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) primena, kad paramos gavėjai, įgyvendinę investicinius projektus, visu projekto kontrolės laikotarpiu privalo NMA pateikti užbaigto projekto metines ataskaitas už praėjusius ataskaitinius metus. Svarbu tai, kad paskutiniais projekto kontrolės mėnesiais, iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos likus mažiau nei metams, užbaigto projekto metinės ataskaitos už ne visus metus teikti nebereikia.
 
Ataskaita – tik už visus kalendorinius metus
 
Paramos gavėjai, kurių projektų priežiūra baigėsi, pavyzdžiui, 2019 m. rugsėjo mėn., už laikotarpį nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. rugsėjo atitinkamos dienos užbaigto projekto metinės ataskaitos teikti nebeprivalo.
 
Tačiau jei įgyvendinto projekto priežiūra baigsis, tarkime, 2020 m. rugsėjį, paramos gavėjas privalo pateikti užbaigto projekto metinę ataskaitą už 2019 metus, t. y. už visus kalendorinius metus nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. – ją, vadovaujantis Administravimo taisyklėmis, NMA būtina pateikti iki 2020 metų gegužės 1 d. Ši ataskaita, atsižvelgiant į tai, kad 2020-aisiais baigsis projekto priežiūros laikotarpis, būtų paskutinė NMA teikiama atitinkamo projekto metinė ataskaita.
 
Įsipareigojimų būtina laikytis iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos
 
Visgi, nors ataskaitos už paskutinius projekto priežiūros mėnesius NMA teikti nereikia, likusiu laikotarpiu būtina laikytis prisiimtų įsipareigojimų iki paskutinės projekto priežiūros dienos. NMA prižiūri ir, vadovaudamasi viešųjų registrų duomenimis, tikrina, ar nesikeitė remiamos veiklos pobūdis, projekto tikslai ir uždaviniai, projekto įgyvendinimo vieta ir sąlygos, ar neparduotas arba kitaip neperleistas kitam asmeniui už paramos lėšas įgytas turtas ir turtas, į kurį buvo investuota, ar nenutrūko projekto veikla. Taip pat gali būti atliekamos ir patikros vietoje ar prašoma pateikti papildomus dokumentus. Paaiškėjus, kad paramos gavėjas nesilaiko prisiimtų įsipareigojimų, gali būti taikomos sankcijos, nustatytos Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus taikymo metodikoje.
 
Teikiantiems ataskaitas – primename
 
Primintina, kad užbaigto projekto metines ataskaitas turi pateikti visi paramos gavėjai, įgyvendinę projektus pagal visas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos bei Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones, kurių projektų kontrolės laikotarpis (3, 5 arba 7 metai po projekto įgyvendinimo) dar nėra pasibaigęs.
 
Kartu su metine ataskaita turi būti teikiami ir papildomi dokumentai, nurodyti atskiros priemonės įgyvendinimo taisyklėse, dažniausiai būtini draudimo dokumentai bei draudimo apmokėjimą patvirtinantys dokumentai, finansinės ataskaitos už praėjusius ataskaitinius metus, kiti veiklą ir reikalavimų laikymąsi patvirtinantys dokumentai.
 
Ataskaitos NMA turi būti teikiamos el. būdu, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS, adresu www.zumis.lt. Ataskaitos teikiamos, užpildant nurodytus elektroninės formos laukelius, o papildomi dokumentai pridedami nuskenuoti.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. sausio 10 d. 09:44