Ką turėtų žinoti ūkininkaujantys „Natura 2000” vietovėse
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2021.05.05

Ką turėtų žinoti ūkininkaujantys „Natura 2000” vietovėse

Ką turėtų žinoti ūkininkaujantys „Natura 2000” vietovėse
Žemės ūkio ministerija patikslino reikalavimus, kurių turi laikytis pareiškėjai, siekiantys gauti su „Natura 2000“ bei Vandens pagrindų direktyva susijusias išmokas ir įsipareigojantys saugoti  biologinę įvairovę.
 
Plėtojant skaitmenizavimą ir mažint privalomų patikros metu teikti dokumentų skaičių, atsiranda prievolė trąšų ir pievų tvarkymo žurnalus pildyti tik elektroniniu būdu. Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje „Trąšų ir kalkinimo medžiagų naudojimo“ žurnalą reikia užpildyti per 5 darbo dienas, o ,,Pievų ir ganyklų tvarkymo“ - per 3 darbo dienas. Žurnalus gali pildyti pats pareiškėjas arba kreiptis pagalbos į seniūnijos darbuotojus.
 
Pievas natūrinėse teritorijose reikia sutvarkyti iki spalio 30 d., tačiau gyvulius jose galima  ganyti be apribojimų – ganiavos laikotarpis neapibrėžtas. Pareiškėjams, turintiems ne mažiau nei 0,3 sąlyginio gyvulio (SG) hektarui, panaikinama prievolė nuganytas pievas papildomai šienauti. Po ganymo likęs nedidelis žolės kiekis nebus laikomas pažeidimu ir reikalavimų neatitikimu.
 
Atsižvelgiant į žemdirbių prašymus, dabar pareiškėjai, turintys ne mažiau kaip 0,5 SG hektarui, galės žolės likučius ganytuose plotuose, esant poreikiui, susmulkinti ir paskleisti. Visais kitais atvejais žolės smulkinimas ir skleidimas yra draudžiamas.
 
Ūkininkai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad siekiant mažinti dirvožemio eroziją, nuo 2022 m. parama už juodąjį pūdymą nebebus teikiama. 2021 m. yra paskutinieji metai, kada ši parama teikiama „Natura 2000“ vietovėse.
 
Su žemės ūkio ministro 2021 gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-301 galima susipažinti čia.
 
Parengta pagal Žemės ūkio ministerijos informaciją
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. gegužės 5 d. 16:32