Juodojo pūdymo apsėjimo terminas artėja prie pabaigos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.10.18

Juodojo pūdymo apsėjimo terminas artėja prie pabaigos

Juodojo pūdymo apsėjimo terminas artėja prie pabaigos
Dalyvaujantieji Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje (KPP) ir deklaravę žemės ūkio plotus turėtų suskubti iki lapkričio 1 d. juodąjį pūdymą apsėti arba apsodinti žemės ūkio augalais.
Tinkamai rūpintis juoduoju pūdymu ūkininkus įpareigoja geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimai. Šių reikalavimų nesilaikantiems ūkininkams gali būti taikomos sankcijos, kurių dydis priklauso nuo patikrų metu nustatytų pažeidimų.
 
Sankcijos gali būti netaikomos, jei juodojo pūdymo lauke piktžolėtas plotas sudaro mažiau nei pusę faktinio lauko ploto. Tokiais atvejais, nustačius, kad pažeidimo mastas – mažas, sunkumas – nesunkus, o poveikio trukmė – nepastovi, pareiškėjui suteikiama galimybė pasitaisyti. Šį pažeidimą pareiškėjas gali pašalinti per ne ilgesnį kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpį.
 
Jei vis dėlto per šį laikotarpį pareiškėjas nepašalina tikrinimo metu nustatytų pažeidimų, išmokos sumažinamos vadovaujantis Sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodika (apie nustatytą pažeidimą pareiškėjas informuojamas raštu, o informacinis pranešimas laikomas gautu praėjus 7 darbo dienoms nuo jo išsiuntimo).
 
Svarbu tai, kad nustačius šį GAAB reikalavimų pažeidimą po einamųjų metų lapkričio 15 dienos, galimybė pasitaisyti pareiškėjui nesuteikiama. Nustačius šio reikalavimo nesilaikymą, išmokos pareiškėjui pagal visas paramos schemas, kuriose jis dalyvauja, gali būti sumažintos nuo 1 iki 3 proc.
 
Sankcijos nebus taikomos, jei pareiškėjas negali vykdyti reikalavimų dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių (pvz., dėl ligos; nes neįmanoma apsėti užlietų juodojo pūdymo plotų ir pan.). Tačiau apie tai būtina nedelsiant raštu pranešti Nacionalinei mokėjimo agentūrai ir pateikti šias aplinkybes įrodančius dokumentus.
 
Atkreipiame dėmesį, kad reikalavimas apsėti ar apsodinti juodąjį pūdymą netaikomas pareiškėjams, kurie vykdo veiklą pagal KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programas „Ekologinis ūkininkavimas“ bei „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ ir apsauginėse juostose deklaruoja juodąjį pūdymą.
 
Primename, kad juodasis pūdymas apibrėžiamas kaip laukas, kuris po rudens derliaus nuėmimo iki kitų metų sėjos yra įdirbtas, o piktžolės užima ne daugiau kaip 10 proc. viso deklaruoto lauko ploto. Lauke turi akivaizdžiai matytis žemės dirbimo požymiai.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 15:04