Juodąjį pūdymą – apsėti arba apsodinti iki lapkričio 1 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.10.17

Juodąjį pūdymą – apsėti arba apsodinti iki lapkričio 1 d.

Juodąjį pūdymą – apsėti arba apsodinti iki lapkričio 1 d.
Dalyvaujantieji Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje (KPP) ir deklaravusieji žemės ūkio plotus turėtų suskubti iki lapkričio 1 d. juodąjį pūdymą apsėti arba apsodinti žemės ūkio augalais.
Primename, kad juodasis pūdymas apibrėžiamas kaip laukas, kuriame nuo rudens po derliaus nuėmimo iki kitų metų sėjos žemė yra įdirbta, o piktžolės užima ne daugiau kaip 10 proc. viso deklaruoto lauko ploto. Turi akivaizdžiai matytis žemės dirbimo požymiai.
 
Reikalavimas juodąjį pūdymą apsėti ar apsodinti žemės ūkio augalais netaikomas pareiškėjams, kurie vykdo veiklą pagal KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programas „Ekologinis ūkininkavimas“ bei „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“  ir apsauginėse juostose deklaruoja juodąjį pūdymą.
 
Juoduoju pūdymu tinkamai rūpintis ūkininkus įpareigoja geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimai. Šių reikalavimų nesilaikantiems ūkininkams gali būti skiriamos sankcijos, o jų dydis priklauso nuo to, kokie pažeidimai buvo užfiksuoti patikrų metu.
 
Jei lauke, kuriame paliekamas juodasis pūdymas, užfiksuojamas reikalavimų neatitinkantis piktžolių kiekis, bet piktžolėtas lauko plotas sudaro mažiau nei pusę faktinio lauko ploto, pareiškėjas turi galimybę pažeidimą pašalinti per ne ilgesnį kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpį. Tai įvykdžiusiam ūkininkui sankcijos nebus taikomos.
 
Jei reikalavimai neįvykdomi dėl nuo pareiškėjo valios nepriklausančių aplinkybių (pvz., dėl užlietų žemės plotų juodojo pūdymo neįmanoma apsėti), pareiškėjas privalo apie tai nedelsdamas raštu informuoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą ir pateikti šias aplinkybes įrodančius dokumentus.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:22