Jaunųjų ūkininkų paraiškos – pirmumo eilėje
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.09.11

Jaunųjų ūkininkų paraiškos – pirmumo eilėje

Jaunųjų ūkininkų paraiškos – pirmumo eilėje
Informuojame, jog šią vasarą Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) teiktos jaunųjų ūkininkų paraiškos jau surikiuotos į pirmumo eilę.
 
Pasibaigus paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ rinkimo laikotarpiui, NMA skelbė, jog buvo gauta per 550 paraiškų gauti paramą, kuriose bendra visų pareiškėjų prašoma paramos suma sudarė apie 20,3 mln. Eur.
 
Atlikus paraiškų pirminį vertinimą, pirmumo eilėje atsidūrė 511 paraiškų. Bendra prioritetinėje eilėje esančių paraiškų prašoma paramos suma sudaro 18 738 425 Eur. Primintina, jog šiam paraiškų rinkimui buvo skirta 16 866 963 Eur paramos lėšų.
 
Iš visų pirmumo eilėje esančių paraiškų paramos visiškai pakanka 369 jauniesiems ūkininkams, surinkusiems 50,50–75 prioritetinių atrankos balų.
 
50 prioritetinių atrankos balų surinkusioms paraiškoms paramos lėšų pakako iš dalies – suskaičiuota, jog tokių paraiškų yra 142. Bendra prašoma paramos suma sudaro 4 972 565 Eur, tačiau joms visoms finansuoti reikia beveik 1,9 mln. Eur papildomų paramos lėšų. Dėl papildomų lėšų skyrimo pareiškėjams, surinkusiems vienodą 50 atrankos balų skaičių, NMA, vadovaudamasi KPP administravimo taisyklių nuostatomis, kreipsis į Žemės ūkio ministeriją. 
 
Su paraiškų pagal KPP veiklos sritį „Parama jauniesiems ūkininkams“, pirmumo eile galite susipažinti čia.
 
Paraiškos, kurios surinko reikiamą balų skaičių, toliau bus vertinamos pagal jų atitiktį įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems reikalavimams gauti paramą, taip pat bus nustatoma, ar visos suplanuotos išlaidos yra būtinos verslo planui įgyvendinti ir paraiškoje numatytai žemės ūkio veiklai vykdyti, ar jos tiesiogiai susijusios su remiama veikla.
 
Primintina, jog parama pagal KPP veiklos sritį „Parama jauniesiems ūkininkams“ teikiama pareiškėjams, planuojantiems užsiimti žemės ūkio produktų gamyba bei prekinių žemės ūkio produktų, pagamintų (išaugintų) jaunojo ūkininko valdoje, apdorojimu, perdirbimu bei tiekimu rinkai. Dėl paramos buvo kviečiami kreiptis ne vyresni nei 40 metų ūkininkai, įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu, pirmą kartą besisteigiantys žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai. Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti – 40 tūkst. Eur. Parama teikiama kaip 100 proc. išmoka.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. rugsėjo 14 d. 10:57