Jaunųjų ūkininkų paraiškos – iki liepos 31 d.
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.07.26

Jaunųjų ūkininkų paraiškos – iki liepos 31 d.

Jaunųjų ūkininkų paraiškos – iki liepos 31 d.
Kviečiame suskubti jaunuosius ūkininkus – paraiškos pagal veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ bus priimamos iki šių metų liepos 31 d., 12 val.
 
Paramos pagal šią veiklos sritį gali kreiptis jaunesni kaip 40 metų ūkininkai – fiziniai asmenys, įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu, turintys reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos reikalavimų (arba įsipareigojantys juos įsigyti per 36 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą) ir pirmą kartą besisteigiantys žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai.
 
Parama galės būti skiriama ūkiui, kurio ekonominio dydžio potencialas, išreikštas standartine produkcija, yra didesnis kaip 8 000 Eur per metus, tačiau ne didesnis kaip 70 000 Eur.
 
Paraiškos paramai gauti teikiamos per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą (ŽŪMIS) (adresu www.zumis.lt).
 
Paramos teikimo sąlygas ir kitą aktualią informaciją galite rasti anksčiau publikuotuose straipsniuose, taip pat skiltyje „Kviečiame teikti paraiškas“:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. liepos 26 d. 16:31