Jauniesiems ūkininkams aktuali informacija
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.10.28

Jauniesiems ūkininkams aktuali informacija

Jauniesiems ūkininkams aktuali informacija
Nuo lapkričio 16 iki gruodžio 18 dienos vyks antrasis paraiškų rinkimo etapas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 10 mln. eurų Europos Sąjungos ir valstybės paramos.
 
Pirmasis paraiškų rinkimo etapas sulaukė labai didelio jaunųjų ūkininkų susidomėjimo, todėl Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) atkreipia dėmesį į svarbiausius paramos gavėjams keliamus reikalavimus, paraiškų vertinimo tvarką, įgyvendinimo taisyklių pakeitimus.
 
Pakeisti projektų atrankos kriterijai
 
Projektai paramai gauti bus atrenkami taikant balus už atitiktį nustatytiems atrankos kriterijams. Atkreipiamas dėmesys, kad buvo pakeistos KPP veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklių nuostatos dėl antro paraiškų rinkimo etapo. Pažymėtina, kad keitėsi projektų atrankos kriterijai, už kuriuos suteikiamas atitinkamas balų skaičius. Pakeistas ir privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 50 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
 
Kai paraiškose prašoma paramos suma viršija paraiškų rinkimo etapui skirtą sumą, sudaroma projektų prioritetinė eilė. Atkreipiamas dėmesys, kad projektų pirmumo eilė sudaroma pagal pačių jaunųjų ūkininkų pateiktus duomenis ir paraiškoje nurodytą atitiktį numatytiems atrankos kriterijams. Todėl pareiškėjams reikėtų labai atidžiai pildyti paraiškas ir atsakingai pažymėti  atitiktį numatytiems atrankos kriterijams.
 
Verslo planą privalu įgyvendinti per 9 mėnesius
 
Pretenduojantis gauti jaunųjų ūkininkų įsikūrimo paramą pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti verslo planą, kuriame nurodoma esamos žemės ūkio valdos situacijos analizė, veiklos plėtros tikslai, etapai ir apimtys, planuojamos įgyvendinti veiklos (investicijos), kvalifikacijos kėlimo planas. Paraiškėjas verslo plane turi numatyti, per kiek metų planuoja įgyvendinti verslo planą, ir įsipareigoja pradėti jį įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo. Pradėdamas įgyvendinti verslo planą paramos gavėjas privalo raštu apie tai informuoti NMA.
 
Pažymėtina, kad verslo plano įgyvendinimo pradžia nelaikomas konsultacijų projekto įgyvendinimo ir administravimo klausimais ir kitų bendrųjų išlaidų kategorijai priskirtinų išlaidų pirkimo–pardavimo, paslaugų teikimo sutarčių sudarymas.
 
Paraišką paramai galima teikti per ŽŪMIS
 
Pretenduojantieji gauti paramą jaunieji ūkininkai paraiškas ir papildomus dokumentus galės pateikti per Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą ŽŪMIS. Taip jie sutaupys daug laiko, o paraišką galima užpildyti paprasčiau, nes sistema dalį paraiškos duomenų užpildo automatiškai, informuoja apie klaidingai pateiktą informaciją.
 
Paramos paraiškas iš pareiškėjų taip pat priims ir registruos NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai.
 
KPP veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ projektų atrankos kriterijai:
 
 1. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo ūkio ekonominis dydis sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnis kaip: nuo 10 000 Eur iki 20 000 Eur (4 balai); nuo 20 001 Eur iki 30 000 Eur (8 balai); nuo 30 001 Eur iki 40 000 Eur (12 balų); nuo 40 001 Eur iki 50 000 Eur (16 balų); nuo 50 001 Eur ir daugiau (20 balų).
 2. Projekte numatytų investicijų į statybą ir (arba) rekonstrukciją, ir (arba) kapitalinį remontą, kai pastatas priklauso pareiškėjui nuosavybės teise, vertė yra ne mažesnė kaip 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos (5 balai).
 3. Kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kai:
  • pareiškėjas, kuriantis specializuotą gyvulininkystės ūkį, įsipareigoja, kad numatomų auginti sąlyginių gyvulių vienetų skaičius ūkyje sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnis kaip: nuo 6 iki 11,99 (4 balai); nuo 12 iki 17,99 (8 balai); nuo 18 iki 22,99 (12 balų); nuo 23 iki 28,99 (16 balų); nuo 29 ir daugiau – 20 balų;
  • pareiškėjas, kuriantis daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkį, įsipareigoja, kad ne mažiau kaip 50 proc. žemės naudmenų bus užsodinta kuriamo ūkio specializacijos augalais (15 balų);
  • pareiškėjas, kuriantis mišrųjį ūkį, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, įsipareigoja, kad pajamos iš gyvulininkystės veiklos sudarys ir bus ne mažesnės kaip: nuo 30 proc. iki 39,99 proc. (10 balų); nuo 40 proc. iki 49,99 proc. (15 balų).
 4. Ūkis kuriamas iš nepadalytų valdų (15 balų).
 5. Pareiškėjas paramos paraiškos teikimo metu turi ne mažiau kaip 5 ha nuosavybės teise valdomų žemės ūkio naudmenų, įtrauktų į valdą, kuriuos įsipareigoja išlaikyti iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos (10 balų).
 6. Pareiškėjas yra jaunesnio amžiaus: iki 30 metų įskaitytinai (10 balų); nuo 30 metų iki 40 metų (5 balai).
 7. Pareiškėjo ūkio grynasis pelningumas, įgyvendinus verslo planą, bus didesnis kaip 4 proc. (10 balų).
 8. Prašoma mažesnės paramos sumos: nuo 15 iki 30 proc. įskaitytinai galimos didžiausios paramos sumos (5 balai);  per 30 proc. galimos didžiausios paramos sumos (10 balų).
 
Naudinga informacija
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 08:37