Jaunieji ūkininkai jau pateikė paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.08.08

Jaunieji ūkininkai jau pateikė paraiškas

Jaunieji ūkininkai jau pateikė paraiškas
Liepos 31-a buvo paskutinė diena, kai jaunieji ūkininkai galėjo pateikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Paraiškos Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) buvo teikiamos nuo liepos 2 d. Pateikiame šių paraiškų surinkimo rezultatus.
 
Apskaičiuota, kad buvo gauta 317 jaunųjų ūkininkų paraiškų, o jose bendra prašoma paramos suma – 11 508 551 Eur. Pažymėtina, kad šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 13 061 819 Eur, taigi, paramos lėšų pakaks visoms pareiškėjų pateiktoms paraiškoms.
 
Primename, kad pagal veiklos sritį paramos galėjo kreiptis jaunesni kaip 40 metų ūkininkai – fiziniai asmenys, įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu, turintys reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos (arba įsipareigojantys juos įgyti per 36 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą) ir pirmą kartą besisteigiantys žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai, ketinantys užsiimti žemės ūkio produktų gamyba, prekinių žemės ūkio produktų (išaugintų valdoje) apdorojimu (rūšiavimu, pakavimu ir kt.), perdirbimu ir teikimu rinkai.
 
Tinkamumo vertinimas ir vertinimas pagal atrankos kriterijus
 
Siekdama paaiškinti, kaip vertinami paraiškose nurodyti atrankos kriterijai, NMA trumpai pristatys paraiškų vertinimo tvarką. Pirmiausiai pagal pareiškėjų paramos paraiškoje pažymėtus atrankos balus ir pridėtus dokumentus bus atliktas KPP veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ paraiškų atrankos vertinimas.
 
Mažiausias galimas surinkti atrankos balų skaičius – 50, tad, patikrinus atrankos balus, paramos paraiškos, surinkusios 50 ir daugiau atrankos balų, vertinamos dėl tinkamumo skirti paramą. Minėto balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos.
 
Vertinat paraiškų tinkamumą nustatoma, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus gauti paramą, ar prisiima visus įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos numatytos išlaidos yra tinkamos finansuoti, būtinos projektui įgyvendinti ir ar nepadidintos išlaidų kainos.
 
Kitas gautų paraiškų vertinimo etapas – įvertinti atrankos balus. Patikrinama, ar pareiškėjas atitinka paraiškoje pasižymėtus atrankos kriterijus.
 
Kaip vertinami atrankos kriterijai pagal KPP veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“, galite susipažinti čia.
 
Tiek teigiamai, tiek neigiamai įvertinti projektai bus teikiami tvirtinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komitetui. Patvirtinti pareiškėjai bus informuoti apie priimtą sprendimą.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. rugpjūčio 9 d. 16:03