Jaunieji ūkininkai dar turi laiko teikti paraiškas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.07.22

Jaunieji ūkininkai dar turi laiko teikti paraiškas

Jaunieji ūkininkai dar turi laiko teikti paraiškas
Iki š. m. liepos 29 d. jaunieji ūkininkai dar vis gali teikti paraiškas savo ūkiui įkurti. Šiam paraiškų rinkimo etapui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ skirta 22 792 785 Eur paramos.
 
Paraiškos renkamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose liepos 1 d. – liepos 29 d. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad jaunieji ūkininkai paraiškas gali teikti ir naudodamiesi Žemės ūkio ministerijos informacine sistema – ŽŪMIS. Svarbu, kad teikiant paraiškas per ŽŪMIS reikia užpildyti nurodytus laukelius ir neužtenka prisegti užpildytus skenuotus paraiškos dokumentus. Paraiška per ŽŪMIS turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 val.
 
Visą būtiną informaciją apie naudojimąsi ŽŪMIS sistema galima rasti www.zumis.lt tinklalapio viršuje, dešinėje pusėje, paspaudus nuorodą „Pagalba“.
 
Kam skirta parama
 
Pretenduoti gauti paramą pagal šią veiklos sritį gali jaunesni kaip 40 metų asmenys, įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu bei savo žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojai besikuriantys pirmą kartą.
 
Paraiškos pateikimo metu jaunasis ūkininkas turi turėti reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos, t. y. turėti profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą, aukštąjį žemės ūkio srities išsilavinimą arba turi būti išklausęs jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą. Minėtai kompetencijai įgyti jaunajam ūkininkui gali būti suteiktas dar 36 mėnesių laikotarpis nuo sprendimo jam skirti paramą.
 
Atrankos kriterijai
 
Primename, kad pareiškėjų projektai pagal veiklos sritį „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimasbus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 50. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos. Jei paraiškose prašoma paramos suma viršija skirtąją, bus sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
 
Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai:
 
1.    Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnis kaip:
1.1.  nuo 10 000 Eur iki 20 000 Eur suteikiami 4 balai;
1.2.  nuo 20 001 Eur iki 30 000 Eur – 8 balai;
1.3.  nuo 30 001 Eur iki 40 000 Eur – 12 balų;
1.4.  nuo 40 001 Eur iki 50 000 Eur – 16 balų;
1.5.  nuo 50 001 Eur ir daugiau – 20 balų.
 
2.    Projekte numatytų investicijų į statybą ir (arba) rekonstrukciją, ir (arba) kapitalinį remontą, kai pastatas priklauso pareiškėjui nuosavybės teise, vertė yra ne mažiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos – suteikiami 5 balai.
 
3.    Kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kai:
3.1.  pareiškėjas, kuriantis gyvulininkystės ūkį, įsipareigoja, kad įgyvendinus verslo planą SGV skaičius ūkyje sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnis kaip:
3.1.1.      nuo 6 iki 11,99 SGV suteikiami 4 balai;
3.1.2.      nuo 12 iki 17,99 SGV – 8 balai;
3.1.3.      nuo 18 iki 22,99 SGV – 12 balų;
3.1.4.      nuo 23 iki 28,99 SGV – 16 balų;
3.1.5.      nuo 29 SGV ir daugiau – 20 balų;
3.2.  pareiškėjas, kuriantis daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkį, įsipareigoja, kad įgyvendinus verslo planą ir visu kontrolės laikotarpiu ne mažiau kaip 50 proc. jo teisėtais pagrindais valdomų ūkio žemės naudmenų bus užsodinta kuriamo ūkio specializacijos augalais – suteikiama 15 balų;
3.3.  pareiškėjas, kuriantis mišrųjį ūkį, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, įsipareigoja, kad įgyvendinus verslo planą pajamos iš gyvulininkystės veiklos sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnės kaip:
3.3.1. nuo 30 proc. iki 39,99 proc. suteikiama 10 balų;
3.3.2. nuo 40 proc. iki 49,99 proc. – 15 balų.
 
4. Pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys (pateikiamas patvirtinimo dokumentas) – suteikiami 5 balai.
 
5. Pareiškėjas paramos paraiškos teikimo metu turi ne mažiau kaip 5 ha nuosavybės teise valdomų žemės ūkio naudmenų, įtrauktų į valdą, kuriuos įsipareigoja išlaikyti iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos, – suteikiama 10 balų.
 
6. Pareiškėjas yra jaunesnio amžiaus:
6.1. iki 30 metų įskaitytinai – suteikiama 10 balų;
6.2. nuo 30 metų iki 40 metų – suteikiami 5 balai.
 
7. Pareiškėjo ūkio grynasis pelningumas, įgyvendinus verslo planą, bus didesnis kaip 3 proc. – suteikiama 10 balų.
 
8. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnės paramos sumos, nei galima didžiausia įgyvendinimo taisyklėse nustatyta paramos suma, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiama 0,5 balo, bet projektui ne daugiau kaip 15 balų.
 
9. Projektas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, – suteikiami 5 balai.
 
Naudinga informacija
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. liepos 25 d. 08:32