Jau rugsėjį ŽRVVG galės kreiptis paramos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.08.18

Jau rugsėjį ŽRVVG galės kreiptis paramos

Jau rugsėjį ŽRVVG galės kreiptis paramos
Nuo š. m. rugsėjo 1 d. pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. programos ketvirtojo prioriteto „Užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimo priemonę „Parengiamoji parama“. Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių (ŽRVVG) paraiškos bus renkamos iki š. m. lapkričio 2 d.
 
Pagal šią 2014–2020 m. programinio laikotarpio priemonę pareiškėjai gali kreiptis paramos žvejybos ir akvakultūros regionų vietos plėtros strategijai (VPS) parengti. Taip pat remiamas ir pareiškėjo gebėjimų stiprinimas, mokymai ir bendradarbiavimas (įskaitant bendradarbiavimą ŽRVVG tinkle) siekiant parengti ir įgyvendinti VPS. Didžiausia paramos suma vienam projektui – 12 000 Eur. Paramos lėšomis finansuojama iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto lėšų.
 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo paraiškos pateikimo iki galutinio mokėjimo prašymo, bet ne vėliau kaip iki 2016 m. vasario 5 d.
 
„Parengiamoji parama“ – ir horizontaliesiems principams įgyvendinti
 
ŽRVVG veikla turi būti grindžiama partneryste tarp 3 sektorių – pilietinės visuomenės, žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo bei vietos.
Atkreipiame dėmesį, jog ŽRVVG valdymo organas turi būti sudaromas taip, kad būtų išlaikomos lygios vyrų ir moterų galimybės bei jaunų žmonių įtrauktis (privalomas teisės aktuose nustatymas jaunimo iki 29 m. amžiaus žmonių atstovų skaičius).
 
ŽRVVG turi atitikti reikalavimus
 
Remdamosi įgyvendinimo taisyklėmis, ŽRVVG turi savo veiklą vykdyti teritorijoje, turinčioje jūros, upės ar ežero pakrantę, įskaitant tvenkinius ir upės baseiną. O gyventojų skaičius šioje teritorijoje – nuo 10 tūkst. iki 150 tūkst. Šis reikalavimas netaikomas Neringos ir Klaipėdos miesto savivaldybių teritorijoms.
 
Taip pat teritorijoje turi būti didelis užimtumas ir bendruomenės priklausomybė nuo žuvininkystės, t. y. verslinės žvejybos ir (arba) akvakultūros sektoriuose dirba ne mažiau kaip 40 darbuotojų arba verslinės žvejybos laimikio apimtys yra ne mažesnės kaip 100 tūkst. kg per kalendorinius metus.
 
ŽRVVG turi tvarkyti buhalterinę apskaitą laikydamosi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat neturėti įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos Respublikos valstybiniam socialinio draudimo fondui, išskyrus atvejus, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka pareiškėjui yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai (atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu).
 
Vadovaudamosi taisyklių nuostatomis, ŽRVVG turi turėti administravimo ir finansų valdymo gebėjimų parengti VPS ir administruoti viešąsias lėšas, t. y. už projekto įgyvendinimą atsakingas asmuo turėtų būti įgyvendinęs bent vieną valstybės biudžeto ar Europos Sąjungos lėšomis, ar kitomis viešosiomis lėšomis finansuojamą projektą.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. birželio 2 d. 09:06