Jau renkamos paraiškos paramai pagal veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ gauti
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.01.18

Jau renkamos paraiškos paramai pagal veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ gauti

Jau renkamos paraiškos paramai pagal veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ gauti
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) teritoriniai skyriai jau renka paraiškas paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP)  priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“ gauti.
 
Skubantys kreiptis dėl paramos kaimo vietovių gyventojai turėtų atkreipti dėmesį, kad prieš paraiškų rinkimą, sausio 13 dieną, buvo pakeistos veiklos srities įgyvendinimo taisyklės, kuriose numatoma paramos teikimo tvarka ir sąlygos. Vienas svarbiausių pakeitimų – paramos gali kreiptis ne tik vienbučių, bet ir dvibučių ir daugiabučių namų savininkai. Be to, pakeista ir pati paramos paraiškos forma.
 
 
NMA darbuotojai pasirengę padėti
 
Kartu su atnaujintomis taisyklėmis pasikeitė ir paramos paraiškos forma, tad reikėtų būti atidiems bei nepildyti pirminės patvirtintos. Atnaujintą formą galite rasti čia.
 
Iškilus klausimams ar neaiškumams, pagalbos visada galima kreiptis į NMA teritorinį paramos administravimo skyrių. Toks skyrius yra kiekvienos apskrities centre. Informacija taip pat teikiama NMA informaciniais telefonais (nuoroda į asmenų konsultavimą). Esant poreikiui, NMA darbuotojai padės paraišką ir užpildyti – nors, kaip minėta, tai tikrai nėra sudėtinga. Beje, paraišką pildyti galima ir ranka (nebūtinai kompiuteriu).
 
Parama bus skiriama ir daugiabučių gyventojams
 
Remiantis naujais taisyklių pakeitimais, gyvenamasis namas apibrėžiamas kaip gyvenamosios paskirties vienbutis, dvibutis ir (arba) daugiabutis namas. Taigi, paraiškas dabar gali teikti ne tik vienbučių, bet ir dvibučių ir daugiabučių namų savininkai.
 
Pagal naujai įsigaliojusius veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo taisyklių pakeitimus, parama teikiama:
 
 • jeigu planuojama investuoti į gyvenamosios paskirties vienbutį namą, kuris tiesiogiai susijęs su projektu ir:
  • priklauso pareiškėjui arba jo sutuoktiniui asmeninės nuosavybės teise, sutuoktinių bendrosios dalinės arba sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Tokiu atveju, kai šis turtas priklauso sutuoktiniui (-iams) bet kuria pirmiau paminėta teise, pareiškėjas kartu su paramos paraiška pateikia rašytinį sutuoktinio sutikimą investuoti į jam (jiems) priklausantį nekilnojamąjį turtą;
  • priklauso pareiškėjui ar jo sutuoktiniui kartu su kitais asmenimis arba pareiškėjui ir jo sutuoktiniui bendrosios dalinės arba bendrosios jungtinės nuosavybės teise kartu su kitais asmenimis. Tuomet pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo iš kitų nekilnojamo turto savininkų turi gauti įgaliojimą teikti paramos paraišką;
 • jeigu planuojama investuoti į gyvenamosios paskirties dvibutį ir (arba) daugiabutį namą:
  • tuomet pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo iš kitų nekilnojamo turto savininkų turi gauti įgaliojimą teikti paramos paraišką ir su kitais nekilnojamojo turto savininkais sudaryti projektui įgyvendinti skirtą jungtinės veiklos sutartį;
  • jeigu butas gyvenamosios paskirties dvibučiame ir (arba) daugiabučiame name priklauso pareiškėjui arba jo sutuoktiniui asmeninės nuosavybės teise, sutuoktinių bendrosios dalinės arba sutuoktinių bendrosios jungtinės nuosavybės teise, kartu su paramos paraiška taip pat reikia pateikti rašytinį sutuoktinio sutikimą investuoti į jam (jiems) priklausantį nekilnojamąjį turtą;
  • jeigu butas gyvenamosios paskirties dvibučiame ir (arba) daugiabučiame name priklauso pareiškėjui ar jo sutuoktiniui kartu su kitais asmenimis arba pareiškėjui ir jo sutuoktiniui bendrosios dalinės arba bendrosios jungtinės nuosavybės teise kartu su kitais asmenimis, tuomet pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo iš kitų nekilnojamo turto savininkų turi gauti įgaliojimą teikti paramos paraišką.
 
Kiti pakeitimai – naudingi pareiškėjams
 
Dar vienas taisyklių pakeitimas – prie tinkamų projektui įgyvendinti išlaidų priskiriamas būtinų asbestinių atliekų transportavimo iki regioninių atliekų tvarkymo vietos ir galutinio atliekų šalinimo paslaugų pirkimas. Taisyklėse patikslinta, kad teikiant mokėjimo prašymą su ataskaitinio laikotarpio išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais, kartu turi būti pateikta ir pažyma apie asbesto turinčių gaminių galutinį atliekų pašalinimą. Regioninių atliekų tvarkymo vietų sąrašas pateikiamas čia.
 
Remiantis atnaujintomis taisyklėmis, paraišką gali teikti ir pareiškėjas, kuris dar nebaigęs įgyvendinti projekto pagal kitas KPP priemones, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip. Tai reiškia, kad gaunantys paramą pagal tokias priemones kaip „Pusiau natūrinis ūkininkavimas“, „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ galės be išankstinių apribojimų kreiptis dėl paramos.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 13:18