Jau pradėtos ūkių patikros
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.07.17

Jau pradėtos ūkių patikros

Jau pradėtos ūkių patikros
Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus šiemet deklaravę arba paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemones pateikę pareiškėjai turėtų žinoti, kada jų ūkyje gali būti vykdoma duomenų patikra. Patikros ūkiuose jau prasidėjo, jas atlieka Nacionalinė mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) Kontrolės departamento specialistai.
 
NMA Kontrolės departamento specialistai patikras ūkiuose vykdo visus metus, tačiau dažniausiai jos vyksta vasarą ir rudenį. Šiuo metu jau tikrinami pareiškėjų, pateikusių paraiškas pagal su plotu susijusias KPP priemones, ūkiai. Patikrų metu yra tikrinamas ir Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimų laikymasis, jei atliktus darbus jau galima patikrinti. Vis dėlto intensyviau GAAB reikalavimų laikymasis bus tikrinamas nuo rugpjūčio 1 d. Iki šios datos daugelio KPP priemonių dalyviai jau turės būti nudirbę svarbiausius vasaros darbus.
 
Apie patikras dažniausiai pranešama iš anksto
 
Nors NMA Kontrolės departamento specialistai neprivalo įspėti apie numatomą duomenų patikrą vietoje, paprastai pareiškėjai perspėjami iš anksto. Tikrinant su deklaruotu plotu susijusius įsipareigojimus, pareiškėjui apie tai pranešama ne anksčiau kaip prieš 14 dienų. Tikrinant kitas priemones – likus 48 valandoms iki patikros.
 
Kartais NMA Kontrolės departamento specialistai negali pranešti pareiškėjams apie numatomą patikrą dėl pačių pareiškėjų kaltės. „Dažniausia apie numatomą patikrą pranešama telefonu. Tačiau jei pareiškėjo telefono numeris yra pasikeitęs arba nebenaudojamas, kyla keblumų bandant su juo susisiekti. Todėl apie pasikeitusius kontaktus visada reikia pranešti NMA“, – primena Kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja Asta Kelevišienė. Apie patikrą gali būti pranešta telefonu, SMS žinute ar kitu pareiškėjo, teikiant paraišką, pasirinktu kanalu.
 
NMA ne visuomet informuoja pareiškėją apie tai, kad jam priklausančiame sklype bus atlikta patikra. Apie tai nėra pranešama tuo atveju, kai ši informacija gali pakenkti kontrolės rezultatams. Ūkininkas patikroje nedalyvauja ir tada, kai jos yra vykdomos nuotoliniu būdu – pareiškėjo deklaruotų laukų plotai ir auginamos kultūros nustatomos kompiuterine programa, pagal specialias iš didelio aukščio darytas nuotraukas. Jei pažeidimai šių patikrų metu užfiksuojami, apie juos ūkininkas yra informuojamas jam išsiunčiant informacinį pranešimą kartu su patikros ataskaitos kopija.
 
Kaip tikrinamas reikalavimų laikymasis?
 
Atliekant patikras ūkiuose, siekiama įsitikinti, kad pareiškėjo duomenys pateikti NMA nėra klaidingi ir jis vykdo įsipareigojimus, numatytus konkrečios priemonės įgyvendinimo taisyklėse. Tikrintojai ne tik patikrina dokumentus, bet ir matuoja pasėlius bei laukus su specialiais matavimo prietaisais. Taip tikrinama ar pareiškėjas atitinka sąlygas paramai gauti. Patikros metu taip pat įvertinama kaip laikomasi GAAB bei valdymo reikalavimų. Vykdant duomenų patikras vietoje,  naudojama ataskaita, kurioje pateikti bendri klausimai visiems pareiškėjams ir specialūs klausimai pagal atskiras priemones.
 
Apie konkrečius reikalavimus kiekvienai priemonei pareiškėjas gali sužinoti paskambinęs į NMA ir kiekvienos priemonės įgyvendinimo taisyklėse.
 
Per patikrą galima sužinoti naudingos informacijos
 
Duomenų patikros vietoje metu pareiškėjas gali teirautis NMA Kontrolės departamento specialistų visų su parama susijusių klausimų – tiek apie KPP priemones bendrai, tiek apie savo įgyvendinamos priemonės reikalavimus bei svarbius dokumentus. Taigi tikrintojai taip pat yra ir konsultantai, iš kurių iškart galima sužinoti rūpimą informaciją. Šiemet pirmieji metai, kai pareiškėjas gali užpildyti specialią anketą ir greitai sulaukti atsakymų į rūpimus klausimus iš NMA ekspertų, jei tikrintojai negali suteikti tam tikros informacijos.
 
„Tikrintojai nekonsultuoja tik su sankcijomis susijusiais klausimais“, – pastebi Kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja A. Kelevišienė.  „Tačiau jei pareiškėjas nori sužinoti, kur rasti kurio nors dokumento formą, kaip ją užpildyti, arba norėtų sužinoti tikslią informaciją apie priemonę, kurioje dar nedalyvauja, tačiau norėtų dalyvauti – gali drąsiai teirautis šių klausimų tikrintojų“,  – priduria A. Kelevišienė.
 
Laiku pranešti NMA apie išimtines aplinkybes
 
Jei patikrų metu nustatomi pažeidimai, ūkininkams taikomos sankcijos. Tačiau jei pareiškėjas negali įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų (pvz., negali laiku nušienauti pievų ar pasėti juodojo pūdymo ir pan.) dėl išimtinių aplinkybių (force majeure), sankcijos taikomas nebus.
 
Apie šias aplinkybes pareiškėjas turi pranešti raštu NMA per 10 darbo dienų nuo tokių aplinkybių paskutinės veikimo dienos bei pateikti jas įrodančius dokumentus. NMA specialistai rekomenduoja apie išimtines aplinkybes pranešti kaip įmanoma anksčiau bei primena, kad patikros metu išimtinės aplinkybės nėra fiksuojamos. Į jas atsižvelgiama jau administruojant paraišką.
 
Prie išimtinių aplinkybių priskiriama paramos gavėjo mirtis, patirta trauma ir dėl jos pripažintas ilgalaikis profesinis nepajėgumas, didelių stichinių nelaimių atvejai. Tačiau vis dėlto, kiekvienu atveju išimtinių aplinkybių poveikis įsipareigojimų neįvykdymui yra vertinamas atskirai – tai daro šiam tikslui sudaryta komisija. 
 
Jei pareiškėjas negali įvykdyti įsipareigojimų dėl blogų oro sąlygų, jis turėtų kreiptis pažymos į seniūniją arba į hidrometeorologijos tarnybą. Jei pareiškėjas negali vykdyti įsipareigojimų dėl sveikatos būklės, pažymą apie tai turi išduoti gydymo įstaiga. Minėtos pažymos yra tinkamos kaip išimtines aplinkybes patvirtinantys dokumentai. Tačiau visi pateikti dokumentai yra svarstomi, todėl NMA specialistai dar kartą pažymi, kad kiekvienas atvejis yra individualus ir išimtinių aplinkybių poveikio mastas vertinamas itin kruopščiai: „Pavyzdžiui, žiemą pareiškėjas savaitę praleido ligoninėje ir teigia, kad dėl šios priežasties negalėjo iki rugpjūčio nušienauti pievų. Tokiu atveju, komisija detaliai vertina kiek tai galėjo paveikti reikalavimų vykdymą, kiek ilgai tęsėsi liga, kokio ji rimtumo ir t.t.“, – pateikia trumpą išimtinių aplinkybių vertinimo pavyzdį Kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja A. Kelevišienė.
 
Vaizdo siužetą šia tema galite pamatytį paspaudę nuorodą.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 11:27