Jau kitą savaitę – paraiškos biodujų gamybai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.07.27

Jau kitą savaitę – paraiškos biodujų gamybai

Jau kitą savaitę – paraiškos biodujų gamybai
Nuo rugpjūčio 1 d. iki spalio 31 d. bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 8 800 000 Eur paramos lėšų.
 
Pagal minėtą KPP veiklos sritį paramos galima kreiptis, jei planuojama gaminti biodujas iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų, biometaną, šilumos ir elektros energiją biodujų gamybos įrenginiuose, degazuotąjį substratą. Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 1 600 000 Eur.
 
Reikalavimai pareiškėjams
 
Paramos pagal veiklos sritį „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ gali prašyti ūkininkai bei veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos arba mažos įmonės. Visi galimi pareiškėjai turi būti nustatyta tvarka įregistravę valdą ir ne mažiau kaip 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo užsiimti gyvulininkyste ir (arba) paukštininkyste, kai ne mažiau kaip 50 proc. visų valdos pajamų gaunama iš šių veiklų, ir (arba) būti sudarę ilgalaikes ne trumpesnes kaip 10 metų trukmės nuo paraiškos pateikimo dienos sutartis dėl gyvulių ar paukščių mėšlo ir (arba) kitų biologiškai skaidžių atliekų tiekimo.
 
Paraiškas teikiančios mažos ir labai mažos įmonės jau teikdamos paraiškas turi numatyti savo plėtimosi galimybes, nes priemonės įgyvendinimo taisyklėse numatyta sąlyga, jog mažos įmonės savo statusą turi išlaikyti iki kontrolės laikotarpio pabaigos, o labai mažos įmonės gali tapti mažomis ir mažos įmonės statusą taip pat turi išlaikyti iki kontrolės laikotarpio pabaigos. 
 
Bus taikomi atrankos kriterijai
 
Pareiškėjų, ketinančių gauti paramą biodujoms gaminti, projektai bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Privalomas mažiausias paramos paraiškų atrankos balų skaičius yra 40. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos. Jei bendra visose paraiškose prašoma paramos suma viršys skirtąją, bus sudaroma paraiškų pirmumo eilė.
 
Pateikiame atrankos kriterijus ir balus, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai:
 
1. Perdirbamo mėšlo kiekis:
1.1. iki 10 000 tonų per metus mėšlo imtinai – suteikiama 20 balų;
1.2. daugiau kaip 10 000 tonų per metus mėšlo – suteikiama 30 balų.
 
2. Mėšlo tiekėjų skaičius:
2.1. nuo 3 iki 5 tiekėjų imtinai – suteikiama 20 balų (kai vienas tiekėjas tiekia ne mažiau kaip 5 proc. mėšlo);
2.2. daugiau kaip 5 tiekėjai – suteikiama 30 balų (kai vienas tiekėjas tiekia ne mažiau kaip 5 proc. mėšlo).
 
3. Biodujų gamybos žaliavų struktūroje kitų biologiškai skaidžių atliekų dalis:
3.1. nuo 5 iki 10 proc. imtinai – suteikiama 15 balų;
3.2. daugiau kaip 10 proc. – suteikiama 20 balų.
 
4. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas:
4.1. kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo nuo 5 iki 10 procentinių punktų imtinai, – suteikiama 15 balų;
4.2. kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo daugiau kaip 10 procentinių punktų imtinai, – suteikiama 20 balų.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. liepos 29 d. 09:38