Jau išmokėta daugiau nei pusė avansinių išmokų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2019.10.16

Jau išmokėta daugiau nei pusė avansinių išmokų

Jau išmokėta daugiau nei pusė avansinių išmokų
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, kad šiandien jau išmokėta 173,8 mln. Eur avansinių išmokų pareiškėjams, gaunantiems tiesiogines išmokas, taip pat pareiškėjams, ūkininkaujantiems nederlingose žemėse.
 
Tiesioginių išmokų avansinė dalis, sudaranti  163,6 mln. Eur, išmokėta 113 tūkst. paramos gavėjų, o beveik 22 tūkst. paramos gavėjų, gaunantiems išmokas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“,  išmokėta 10,2 mln. Eur.
 
Europos Sąjungos reglamentas įpareigoja valstybes nares avanso išmokas mokėti iki lapkričio 30 d., tačiau NMA visas avansines išmokas planuoja išmokėti spalio mėnesį. Iš viso paramos gavėjams planuojama išmokėti 313 mln. Eur sudaranti tiesioginių išmokų avansų dalis.
 
Tiesioginių išmokų avansas sudaro 70 proc. tiesioginių išmokų dalies, o pagal KPP priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ – 85 proc. skirtos paramos sumos.
 
Daugiau informacijos rasite šiame straipsnyje.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. lapkričio 4 d. 11:51