Jau aiškūs paraiškų surinkimo rezultatai (papildyta)
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2017.06.27

Jau aiškūs paraiškų surinkimo rezultatai (papildyta)

Jau aiškūs paraiškų surinkimo rezultatai (papildyta)
Iki gegužės 31 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) buvo renkamos paraiškos pagal dvi Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritis: „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ ir „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“.
 
Paramos lėšų užteks visoms paraiškoms
 
Pagal veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ paraiškas teikti buvo kviečiamos mokslo ir studijų institucijos ir profesinio mokymo įstaigos bei kiti juridiniai asmenys, turintys licenciją vykdyti formalųjį profesinį mokymą. Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 2 333 490 Eur paramos lėšų. Per 2 mėnesių paraiškų rinkimo laikotarpį buvo pateiktos 8 paraiškos, kuriose bendra prašoma paramos suma – 884 498 Eur.
 
Pagal veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ paramos galėjo prašyti mokymo įstaigos, ketinančios ūkininkams ir kitiems žemės, maisto ar miškų ūkio veikla užsiimantiems asmenims rengti informavimo renginius. Šiam paraiškų rinkimo etapui buvo skirta 3 941 381 Eur paramos lėšų. Per visą paraiškų rinkimo laikotarpį buvo surinkta 18 paraiškų, kuriose bendra prašoma paramos suma siekia 2 670 841 Eur.
 
Tiek pagal vieną, tiek pagal kitą veiklos sritį pateiktoms paraiškoms paramos lėšų užtenka ir prioritetinių eilių sudaryti nereikės.
 
Vertinimas pagal atrankos kriterijus
 
Pagal minėtas veiklos sritis, vadovaujantis pagal KPP teikiamų paraiškų administravimo ir  priemonės įgyvendinimo taisyklėmis, bus atliekamas surinktų paraiškų atrankos vertinimas pagal pareiškėjų paramos paraiškoje pasižymėtus atrankos balus ir prie paramos paraiškos pridėtus dokumentus.
 
Patikrinus atrankos balus, paramos paraiškos, pagal veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ surinkusios 40 ir daugiau atrankos balų, pagal veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ – 50 ir daugiau atrankos balų, bus vertinamos pagal tinkamumą skirti paramą. Tinkamumo vertinimo metu bus nustatoma, ar pareiškėjas atitinka įgyvendinimo taisyklėse nustatytus reikalavimus paramai gauti, ar prisiima visus įgyvendinimo taisyklėse nustatytus įsipareigojimus bei ar visos numatytos išlaidos yra tinkamos finansuoti, būtinos projektui įgyvendinti, ar išlaidų kainos nėra užaukštintos.
 
Gautų paramos paraiškų pagal minėtas veiklos sritis vienas iš vertinimo etapų – įvertinti atrankos balus. Šiame etape bus tikrinama, ar pareiškėjas atitinka paraiškoje pasižymėtus atrankos kriterijus.
 
NMA, atsižvelgdama į pareiškėjų poreikį žinoti, kaip vertinami paraiškose nurodyti atrankos kriterijai, trumpai paaiškina vertinimo tvarką.
 
Kaip vertinami atrankos kriterijai pagal KPP priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“, galite susipažinti čia.
 
Kaip vertinami atrankos kriterijai pagal KPP priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“, galite susipažinti čia.
 
Pagal abi veiklos sritis tiek teigiamai, tiek neigiamai įvertinti projektai bus teikiami tvirtinti Žemės ūkio ministerijos projektų atrankos komitetui. Patvirtinti pareiškėjai bus kviečiami pasirašyti paramos sutartis.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2017 m. birželio 27 d. 14:33