Įvertintos jaunųjų ūkininkų paraiškos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.11.16

Įvertintos jaunųjų ūkininkų paraiškos

Įvertintos jaunųjų ūkininkų paraiškos
Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai atliko paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ vertinimą.
 
Šių metų balandžio 1–30 d. vykusiam paraiškų rinkimo etapui skirta 20 mln. eurų paramos lėšų. Kadangi visiems norintiems gauti paramą jauniesiems ūkininkams 2015 metų kvietimui skirtų lėšų neužteko, buvo sudaryta projektų pirmumo eilė ir vertinti atrinktos paraiškos, surinkusios nuo 100 iki 85 balų (įskaitytinai). Iš viso NMA specialistai įvertino 301 jaunųjų ūkininkų paraišką, iš jų teigiamai – 298 paraiškas, atitikusias KPP veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklėse numatytus projektų atrankos kriterijus ir tinkamumo gauti paramą reikalavimus.
 
Vertinant projektų tinkamumą gauti paramą, paraiškos informacija apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems projektų atrankos ir tinkamumo paramai gauti kriterijams buvo sutikrinta su duomenų bazėse ir viešuosiuose registruose esančiais duomenimis, taip pat su pareiškėjo pateiktais dokumentais.
 
Įgyvendinimo taisyklėse numatyta, kad pusę prašomos paramos sumos išmokama priėmus sprendimą skirti paramą. Šiuo metu avansus jau gavo 285 jaunieji ūkininkai, išmokėta daugiau kaip 8 mln. eurų paramos lėšų.
 
Pažymėtina, kad jaunieji ūkininkai per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo įsipareigoja pradėti įgyvendinti verslo planą. Pradėdamas įgyvendinti verslo planą paramos gavėjas privalo raštu apie tai informuoti NMA.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 08:37