Įvertintos deklaravusiųjų įmirkusius plotus paraiškos
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.11.07

Įvertintos deklaravusiųjų įmirkusius plotus paraiškos

Įvertintos deklaravusiųjų įmirkusius plotus paraiškos
Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) baigus pakartotinį paraiškų, pateiktų 2009–2011 m. paramai už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus gauti, įvertinimą, anuliuota didžioji dalis skolų Šilutės r. ir Pagėgių krašto ūkininkams.
 
Tiesioginės paramos departamento specialistai pakartotinai įvertino beveik 900 paraiškų. Naujai įvertinus paraiškas nustatyta, kad 482 pareiškėjų deklaruoti užliejami žemės plotai yra tinkami išmokoms skirti. Šiems pareiškėjams paramos sugrąžinti nereikės, o susidariusios skolos jau anuliuotos. Likusieji 397 pareiškėjai turės sugrąžinti tik dalį jiems išmokėtos paramos. Pakartotinai paraiškos buvo įvertintos per mėnesį.
 
Dauguma deklaravusiųjų įmirkusius plotus buvo Šilutės r. ir Pagėgių krašto gyventojai. Apie priimtus pakartotinio vertinimo rezultatus pareiškėjai, kuriems sugrąžinti paramos nereikės, jau informuoti trumpąja žinute (jeigu paraiškoje nurodė mobiliojo telefono numerį). Likusiems pareiškėjams, kuriems susidariusi skola anuliuota iš dalies, bus išsiųsti nauji sprendimai.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. lapkričio 7 d. 09:58