Išskirtinės kokybės produktams suteiktas naujas pavadinimas
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.12.09

Išskirtinės kokybės produktams suteiktas naujas pavadinimas

Išskirtinės kokybės produktams suteiktas naujas pavadinimas
Siekiantieji pirmą kartą dalyvauti kokybės sistemose iki š. m. gruodžio 31 d. dar gali teikti paramos paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“. Pareiškėjai supažindinami su priemonės įgyvendinimo taisyklių naujausiais pakeitimais.
 
Iki šių metų pabaigos pareiškėjai gali kreiptis paramos pagal šias KPP priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ veiklas – „Kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimas ir jų gamybos kontrolė“, „Įsitraukimo į kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybą išlaidos“ ir „Metiniai įnašai už dalyvavimą remiamoje kokybės sistemoje“.
 
Finansinės paramos pagal minėtą priemonę gali kreiptis nustatyta tvarka įregistravę valdą ūkininkai, kurie augina ir (arba) gamina kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus, ir, kaip nurodyta priemonės įgyvendinimo taisyklėse, turi kiekvienoje iš remiamų veiklų dalyvauti būtiną sertifikatą.
 
Š. m. gruodžio 1 d. žemės ūkio ministro įsakymu buvo patvirtinti KPP priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ pakeitimai. Viena iš naujovių atnaujintose priemonės įgyvendinimo taisyklėse yra ta, kad buvo patikslinta sąvoka „išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktai“ (IKP).
 
IKP tapo NKP
 
Parama teikiama pareiškėjams, naujai įsijungiantiems į tris pagal priemonę remiamas kokybės sistemas, t. y. ekologiškų produktų gamybos sistema, Europos Sąjungos (ES) pripažintų produktų gamybos sistema ir nacionalinė maisto kokybės sistema. Pastarosios produkcijai visu ankstesniu programavimo laikotarpiu ir iki šiol buvo taikyta sąvoka „IKP – išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktai“. Pasikeitus taisyklėms, nuo šiol „išskirtinės kokybės produktas“ vadinamas „pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemą pagamintu produktu“ (NKP).
 
Pažymėtina, kad produktų grupė, kuriai auginti ir (arba) gaminti reikalingas sertifikatas (anksčiau – IKP, dabar – NKP), nesikeičia. Jai priskirtini šia produktai: medus, perdirbti grūdų produktai, paukštiena, triušiena, aviena, kitų rūšių mėsa ir jos gaminiai, pienas ir jo gaminiai, kiaušiniai, vaisiai, uogos, daržovės ir jų perdirbti produktai.
 
Reikalaujama konkrečių profesinių žinių
 
Kitas svarbus pokytis – nuo šiol paraiškas pagal KPP priemonę teikiantys ūkininkai turi būti išklausę apibrėžtas mokymų programas.
 
Ne anksčiau kaip prieš dvejus metus iki paramos paraiškos pateikimo pareiškėjas privalo būti baigęs programos „Leader“ ir su ekologiškų produktų, ES pripažintų produktų, NKP gamybos sistemų ar aplinkosaugos reikalavimų laikymusi susijusias žemdirbių mokymo metodikos centro patvirtintas mokymų programas. Ankstesnėse taisyklėse mokymų programos nebuvo taip aiškiai apibrėžtos.
 
Parama – iki 5 metų
 
Parama pagal šią KPP priemonę teikiama ne ilgiau kaip penkerius metus. Ekologiškų produktų gamybos sistemos dalyviams teikiama parama siekia iki 2 998 Eur, ES pripažintų produktų gamybos sistemų dalyviams – 2 776 Eur, NKP gamybos sistemos dalyviams – 2 895 Eur per metus.
 
Paramos lėšomis, priklausomai nuo pasirinktos veiklos srities, gali būti finansuojamos sertifikavimo, kontrolės, apmokėjimo už tyrimus, numatytus kokybiškų žemės ūkio produktų specifikacijose, išlaidos.
 
Taip pat kanceliarinių prekių, smulkios biuro bei kompiuterinės įrangos įsigijimo, kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų etiketės ir (ar) prekinės pakuotės dizaino sukūrimo, reklaminio stendo, reklaminių juostų, lipdukų dizaino sukūrimo ir įsigijimo bei kitos išlaidos. Kompensuojamas ir metinis įnašas už dalyvavimą remiamoje kokybės sistemoje.
 
Būtina surinkti minimalų balų skaičių
 
Naujuoju programiniu laikotarpiu, ar pareiškėjui bus skiriama parama, lemia paraiškos atitiktis KPP priemonės taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams. Paraiškai suteikiami balai. Privalomas mažiausias atrankos balų skaičius – 50 balų.
 
Jeigu paraiškų vertinimo metu nustatoma, kad paraiška nesurinko privalomo mažiausio 50 balų skaičiaus, ji yra atmetama ir toliau nevertinama. Atnaujintose taisyklėse nustatyta, kad paraiška turi būti įvertinta per 30 darbo dienų nuo paraiškų surinkimo termino pabaigos.
 
Paraiškų atrankos kriterijai
 
  • Pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (toliau – SP), yra mažesnis nei ar lygus 8 000 Eur – 50 balų; didesnis kaip 8 000 Eur – 30 balų.
  • Pareiškėjas yra žemės ūkio kooperatyvo/asociacijos narys – 30 balų.
  • Pareiškėjas ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dalyvavo programos „Leader“ ir su ekologiškų produktų, ES pripažintų produktų, NKP gamybos sistemų ar aplinkosaugos reikalavimų laikymusi susijusiose žemdirbių mokymo metodikos centro patvirtintose mokymų programose (pateiktas mokymų organizatoriaus išduotas pažymėjimas) – 20 balų.
 
Naudinga informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2015 m. gruodžio 9 d. 12:07