Išmokų už deklaruotus plotus dydžiai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.11.27

Išmokų už deklaruotus plotus dydžiai

Išmokų už deklaruotus plotus dydžiai
Supažindiname su žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintais išmokų už 2018 m. deklaruotus ir paramos tiesioginėmis išmokomis reikalavimus atitinkančius žemės ūkio naudmenų plotus dydžiais.
 
Š. m. lapkričio 26 d. žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinti šie išmokų už deklaruoto ploto 1 hektarą dydžiai:
 
Paramos schema
Eur
Pagrindinė išmoka
63,14
Išmoka už pirmuosius 30 hektarų
57,88
Išmoka jaunajam ūkininkui, kuri mokama už pirmuosius 90 ha
47,92
Žalinimo išmoka
49,84
Susietoji parama už baltyminių augalų auginimą
50,14
Susietoji parama už sertifikuota sėkla apsėtus javų plotus
14,21
Susietoji išmoka už plotus, kuriuose auginami cukriniai runkeliai
94,43
Susietoji išmoka už vaisių ir uogų auginimą
227,51
Susietoji išmoka už daržoves, auginamas atvirajame grunte
344,19
 
Išmokų dydžiai apskaičiuojami remiantis Europos Sąjungos teisės aktais ir atsižvelgiant į Lietuvai patvirtintą tiesioginių išmokų sumą 2018 metams.
 
Pirmojo etapo metu, nuo spalio 16 d. iki lapkričio 30 d., mokamas tiesioginių išmokų pagal paminėtas paramos schemas avansas. Tiesioginių išmokų avansas sudaro 70 proc. išmokos pagal atitinkamą paramos schemą sumos dalį. Su nustatytais tiesioginių išmokų avansų dydžiais galima susipažinti čia. Avansines išmokas Nacionalinė mokėjimo agentūra baigė mokėti savaite anksčiau – iki lapkričio 23 d. 124 tūkst. pareiškėjų sulaukė 255 mln. Eur tiesioginių išmokų avanso.
 
Antrojo etapo metu, nuo gruodžio 1 d. iki kitų metų birželio 30 d., pareiškėjams bus mokama likusi išmokų dalis. Pareiškėjai, atitinkantys visus paramai skirti nustatytus reikalavimus ir negavusieji išmokų už deklaruotus plotus avansinės dalies, gaus visą išmokos sumą iš karto.
 
Taip pat lapkričio 26 d. žemės ūkio ministro įsakymu nustatyta bendra išmokų suma, kurią viršijus, viršijančiai bendros sumos daliai bus taikomas sumažinimo koeficientas. Jei pareiškėjui bendra priskaičiuota pagrindinės išmokos, išmokos už pirmuosius hektarus, išmokos jaunajam ūkininkui, žalinimo, susietosios paramos už gyvulius ir plotus suma viršija 2 000 Eur ribą, bendros sumos dalis, viršijanti šią sumą, bus mažinama 1,422184  proc.
 
Primename, kad paramos pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ir specifinių kliūčių“, „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ dydžiai skelbiami atitinkamų priemonių įgyvendinimo taisyklėse. Šiuos įkainius taip pat galima rasti priemonių skiltyse mūsų svetainėje čia.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. lapkričio 27 d. 10:03