Išmokų už 2016 m. deklaruotus plotus dydžiai
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2016.11.21

Išmokų už 2016 m. deklaruotus plotus dydžiai

Išmokų už 2016 m. deklaruotus plotus dydžiai
Supažindiname su lapkričio 18 d. žemės ūkio ministro įsakymu nustatytais išmokų už 2016 m. deklaruotus ir paramos tiesioginėmis išmokomis reikalavimus atitinkančius žemės ūkio naudmenų plotus dydžiais.
 
Lapkričio 18 d. patvirtinti išmokų už 2016 m. deklaruotus ir paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus atitinkančius žemės ūkio naudmenų plotus dydžiai:
  • pagrindinė išmoka – 59,37 Eur už hektarą;
  • išmoka už pirmuosius 30 hektarų – 51,81 Eur už hektarą;
  • išmoka jaunajam ūkininkui – 45,82 Eur už hektarą;
  • susietoji parama už baltyminių augalų auginimą – 60,14 Eur už hektarą;
  • žalinimo išmoka – 46,57 Eur už hektarą.
 
Anksčiau, rugsėjo mėnesį, žemės ūkio ministro įsakymu buvo nustatytas ir susietosios paramos už pienines karves dydis – 91 Eur už pieninę karvę. Tiesioginių išmokų dydžiai pagal likusias paramos schemas (susietoji parama už vaisių, uogų ir daržovių auginimą atvirajame grunte, susietoji parama už daržovių auginimą šildomuose šiltnamiuose) bus patvirtinti gruodžio pradžioje.
 
Išmokų dydžiai apskaičiuoti remiantis Europos Sąjungos teisės aktais ir atsižvelgiant į Lietuvai patvirtintą tiesioginių išmokų sumą 2016 metams.
 
Pagrindinė išmoka, išmoka už pirmuosius hektarus, išmoka jaunajam ūkininkui, žalinimo išmoka bei susietoji parama už plotus mokamos dviem etapais.
 
Pirmojo etapo metu nuo spalio 17 d. iki lapkričio 30 d. mokama tiesioginių išmokų pagal paminėtas paramos schemas avansinė dalis. Avansu išmokama pagrindinės išmokos dalis siekia 40 Eur už hektarą, dalis žalinimo išmokos – 31 Eur už hektarą, dalis išmokos už pirmuosius hektarus – 34 Eur už hektarą, dalis išmokos jaunajam ūkininkui – 30 Eur už hektarą, dalis susietosios išmokos už baltyminius augalus – 40 Eur už hektarą. Iki lapkričio 14 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra 99,7 proc. ūkininkų išmokėjo per 270 mln. Eur tiesioginių išmokų avanso.
 
Antrojo etapo metu nuo gruodžio 1 d. iki kitų metų birželio 30 d. pareiškėjams bus mokama likusi išmokų dalis. Pareiškėjai, negavę išmokų už deklaruotus plotus avansinės dalies, gaus visą išmokos sumą iš karto, jei jie atitiks skirti paramą reikalavimus.
 
Lapkričio 18 d. žemės ūkio ministro įsakyme taip pat nustatyta bendra išmokų suma, kurią viršijus, viršijančiai bendros sumos daliai bus taikomas sumažinimo koeficientas. Jei pareiškėjui bendra priskaičiuota pagrindinės išmokos, išmokos už pirmuosius hektarus, išmokos jaunajam ūkininkui, žalinimo, susietosios paramos už gyvulius ir plotus suma viršija 2 000 Eur ribą, bendros sumos dalis, viršijanti šią sumą, bus mažinama 1,353905 proc.
 
Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. lapkričio 29 d. 09:16