Išmokų moduliacija – ne visiems
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2012.11.08

Išmokų moduliacija – ne visiems

Išmokų moduliacija – ne visiems
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atkreipia dėmesį, kad tiesioginių išmokų moduliacija (sumažinimas) bus taikoma tik tam tikrais atvejais. Ūkininkams, gaunantiems iki 5000 eurų išmokų iš Europos Sąjungos (ES) ir nacionalinio biudžeto, mokamos sumos nebus mažinamos.
 
ES tiesioginės išmokos Lietuvoje bus mažinamos tik tiems žemdirbiams, kurių gaunama minėtų išmokų suma viršija 300 000 eurų. 4 proc. bus mažinama tik 300 000 eurų viršijanti suma. Planuojama, kad toks mažinimas bus aktualus apie 20 pareiškėjų.
 
Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos bus mažinamos ūkiams, gaunantiems daugiau kaip 5000 eurų išmokų iš viso (sudėjus tiek ES, tiek ir nacionalines išmokas).  Šis mažinimas nebus taikomas negaunantiems nacionalinių išmokų už galvijus, karves žindenes, paskerstus bulius, pieną.
 
Mokėtinas tiesiogines išmokas už 2012 m. deklaruotus plotus pareiškėjai gali apskaičiuoti naudodamiesi patogia skaičiuokle, kuri sukurta atsižvelgiant į naujai taikomą moduliaciją. Skaičiuoklę rasite čia.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:39