Išmokų dydžiai – vienoje vietoje
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.11.28

Išmokų dydžiai – vienoje vietoje

Išmokų dydžiai – vienoje vietoje
Jūsų patogumui pateikiame lentelę, kurioje matysite aktualius išmokų už 2018 m. deklaruotus plotus dydžius. Taip pat į lentelę įtraukta informacija apie pereinamojo laikotarpio nacionalines išmokas už pieną, gyvulius ir pasėlius, susietąją paramą už pienines karves, mėsinius galvijus, avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas.
 
Pastaba. Išmokų dydžiai, kurie  yra orientaciniai, pažymėti * (žvaigždute).
 
Priemonė:
 
 
 
Įkainis, Eur
Pagrindinė tiesioginė išmoka
63,14
Papildoma išmoka už pirmuosius hektarus (iki 30 ha)
57,88
 Išmoka jauniesiems ūkininkams (iki 90 ha)
47,92
Žalinimo išmoka
49,84
Susietoji parama už daržovių auginimą uždarame grunte (šildomuose šiltnamiuose)*
210,00
Susietoji parama už baltyminių augalų auginimą
50,14
Susietoji parama už vaisių, uogų auginimą
227,51
Susietoji parama už daržovių atvirajame grunte auginimą
344,19
Susietoji parama už cukrinių runkelių auginimą
94,43
Susietoji parama už plotus, apsėtus sertifikuota javų sėkla
14,21
Susietoji parama už bulvių sėklai auginimą*
212,00
Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių
 
Didesnio intensyvumo gamtinių kliūčių
61,60
Mažesnio intensyvumo gamtinių kliūčių
50,05
Intensyvaus karsto zona
25,00
Potvynių užliejamos teritorijos
25,00
Vietovės, kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso
25,00
Su Natura 2000 ir su Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos
 
Remiama sritis "Natura 2000" miškuose
 
apribojimas (NATM1)
272,00
apribojimas (NATM2)
155,00
apribojimas (NATM3)
156,00
apribojimas (NATM4)
62,00
Remiama sritis "Natura 2000" žemės ūkio paskirties žemėje
 
Ariamoje žemėje
54,00
Natūralių ir pusiau natūralių pievų
70,00
Agrarinė aplinkosauga ir klimatas 2014-2020 KPP
 
Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius
101,00
Specifinių pievų tvarkymas
69,00
Ekstensyvus šlapynių tvarkymas
208,00
Meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose
291,00
Meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse
160,00
Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamoje žemėje
97,00
Daugiamečių žolių juostos ariamoje žemėje
65,00
Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamoje žemėje
221,00
Melioracijos griovių šlaitų priežiūra
 
Melioracijos griovių šlaitų priežiūra išvežant nušienautą žolę
155,00
Melioracijos griovių šlaitų priežiūra kai nušienauta žolė paskleidžiama ant melioracijos griovio šlaito
141,00
"Rizikos" vandens telkinių būklės gerinimas"
232,00
Dirvožemio apsauga
45,00
Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema
 
daržovės ir bulvės
318,00
vaisiai ir uogos
336,00
Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje
134,00
Ražienų laukai per žiemą
99,00
Ekologinis ūkininkavimas 2014-2020 KPP
 
Parama ekologiniam ūkininkavimui 2014-2020 KPP
 
javai
218,00
javai pašarams
232,00
javai, daugiametes žolės sėklai 
273,00
daugiamečių žolių įsėlis 
59,00
daugiametės žolės
176,00
daržovės, bulvės
525,00
vaistažolės, aromatiniai ir prieskoniniai augalai 
487,00
uogynai ir sodai
518,00
Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo 2014-2020 KPP
 
javai
238,00
javai pašarams
247,00
javai, daugiametes žolės sėklai 
298,00
daugiamečių žolių įsėlis 
59,00
daugiametės žolės
182,00
daržovės, bulvės
525,00
vaistažolės, aromatiniai ir prieskoniniai augalai 
516,00
uogynai ir sodai
534,00
Susietoji parama už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pieninės ožkas (MGA):
 
Susietoji parama už mėsinius galvijus*
124
Susietoji parama už pienines ožkas*
22
Susietoji parama už mėsines avis*
12
Susietoji parama už pieninių veislių bulius*
74
Susietoji parama už pienines karves (SPP):
 
Susietoji parama už pienines karves
107,32
2018 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pasėlius ir ūkinius gyvūnus
 
Atsietoji pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos išmoka už baltyminius augalus
23,4
Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialioji išmoka už bulius
212
Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos išmoka už karves žindenes ir telyčias
111
Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos išmoka už ėriavedes
3,1
 
Atkreipiame dėmesį, kad nuo spalio 16 d. buvo mokamas tiesioginių išmokų avansas, taip pat avansinės išmokos pagal priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“. Nuo gruodžio 1 d. pareiškėjams, gavusiems avansus, bus mokama likusi išmokos dalis. Negavę avansų, gaus visą išmokos sumą iš karto.
 
 
Priemonė:
 
Avansinės išmokos įkainis, Eur
Pagrindinė tiesioginė išmoka
43
Papildoma išmoka už pirmuosius hektarus (iki 30 ha)
39
 Išmoka jauniesiems ūkininkams (iki 90 ha)
31
Žalinimo išmoka
34
Susietoji parama už baltyminių augalų auginimą
34
Susietoji parama už cukrinių runkelių auginimą
64
Susietoji parama už plotus, apsėtus sertifikuota javų sėkla
9
Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių                                                                                                                                     
 
Didesnio intensyvumo gamtinių kliūčių
51
Mažesnio intensyvumo gamtinių kliūčių
42
Intensyvaus karsto zona
20
Potvynių užliejamos teritorijos
20
Vietovės, kurios neteko mažiau palankių ūkininkauti vietovių statuso
20

Pasiskaičiuoti Jums priklausančių išmokų sumą galite mūsų skaičiuoklėje https://www.nma.lt/index.php/parama/tiesiogines-ismokos/ismoku-uz-deklaruotus-plotus-skaiciuokles/9043#res
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. lapkričio 28 d. 12:18