Išmokos – pateikusiems dokumentus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2014.10.24

Išmokos – pateikusiems dokumentus

Išmokos – pateikusiems dokumentus
Pareiškėjai, šiais metais deklaravę plotus ir pateikę paraiškas paramai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) plotines priemones ir tiesioginėms išmokoms gauti, turėtų atkreipti dėmesį į dokumentų teikimo tvarką ir terminus. Anksčiau reikiamą informaciją ir dokumentus pateikę pareiškėjai gali tikėtis greičiau sulaukti išmokų.
 
Realizavusių produkciją prašoma nedelsti
 
Pareiškėjai, dalyvaujantys KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programoje „Ekologinis ūkininkavimas“, Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) turi pristatyti Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo 18 lentelę „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita“, kurioje pateikiama informacija apie realizuotą produkciją.
 
Kai kurie pareiškėjai, ypatingai vaisių, uogų ir kitų kultūrų, kurias sandėliuoti yra mažiau patogu, augintojai, jau realizavo šiais metais nuimtą derlių. Nors 18 lentelę galima pateikti iki kitų metų gegužės 15 d., tikrai nevertėtų laukti galutinio termino. Kompensacinės išmokoms ekologinių ūkių savininkams mokamos dviem etapais: pirmoji 50 proc. dalis nuo pareiškėjui paskaičiuotos paramos sumos sumokama įvertinus, ar pateikta paraiška atitinka kriterijus. Likę 50 procentų sumokami pareiškėjui pateikus produkcijos realizavimo dokumentus. Anksčiau pateikę reikiamą informaciją, iš karto sulauks visos išmokos.
 
18 lentelę „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita“ užpildęs pareiškėjas jos kopiją turi atsiųsti NMA. Ne mažiau svarbu išsaugoti produktų realizavimą įrodančius dokumentus, tarp kurių gali būti sąskaitos faktūros, kasos pajamų orderis, kasos aparato kvitai, prekybą turguje pagrindžiantys dokumentai ir kt. Šiuos dokumentus būtina pateikti NMA vykdomų patikrų ūkyje metu. Vis dar pasitaiko situacijų, kai į patikrą NMA darbuotojams tenka vykti net keletą kartų, nes paramos gavėjas nepateikia visų dokumentų.
 
Neverta atidėlioti dokumentų pateikimo NMA
 
Neverta delsti ir pareiškėjams, deklaravusiems naudmenų plotus kodu 5PP–2 „Daugiametės ganyklos (pievos) (5 m. ir daugiau), skirtos prekinei žolinės produkcijos gamybai“. Parama jiems skiriama tik tada, kai jie pateikia žolės produkcijos, t.y. presuoto šieno, šienainio, siloso, žolės miltų ar jų granulių, pardavimo įrodymo dokumentus: sąskaitas faktūras arba PVM sąskaitas faktūras (jei pardavėjas yra PVM mokėtojas).
 
Šiuos dokumentus NMA galima teikti iki kitų metų kovo 1 d., tačiau nemaža dalis pareiškėjų šieno produkciją jau realizavo, taigi priežasčių laukti tikrai nėra. Pažymėtina, kad produkcijos pardavimą būtina pagrįsti prie sąskaitų faktūrų pridedant mokėjimą patvirtinančius dokumentus: kasos pajamų orderius arba grynųjų pinigų priėmimo kvitus, arba kasos aparato kvitus, arba mokėjimo nurodymus, jeigu atsiskaitymas vyksta ne grynaisiais pinigais.
 
Gruodžio 1 d. – galutinis terminas
 
Plotus deklaravę pareiškėjai, siekiantys gauti paramą pagal KPP plotines priemones ir tiesiogines išmokas, kiekvienais metais teikia bendrą paraišką. Šiais metais galutinis terminas pavėluotai pateikusiems paraiškas jau praėjo. Tiesa, egzistuoja keletas išimčių, kurios taikomos tik išskirtiniais atvejais: plotus deklaravę paramos gavėjai, pavėlavę pateikti paraišką dėl nenugalimos (force majeure) jėgos aplinkybių, vis dar gali tai padaryti iki gruodžio 1 d.
 
Prie tokių aplinkybių priskiriamos stichinės nelaimės ir situacijos, kai paramos gavėjas miršta, patiria traumą arba jam pripažintas ilgalaikis profesinis nepajėgumas. Šių aplinkybių atveju kartu su paraiška būtina pateikti ir force majeure faktą įrodančius dokumentus.
 
Vis dar pasitaiko klaidingai manančių, kad nenugalimos jėgos aplinkybės atleidžia nuo nustatytų terminų, tačiau išimčių nėra: paraiškos paramai pagal KPP plotines priemones ir tiesioginėms išmokoms gauti praėjus gruodžio 1 d. terminui priimamos nebebus.
 
Reikia abipusio bendradarbiavimo
 
Paramos gavėjai, siekiantys kuo greičiau sulaukti išmokų, taip pat turėtų kuo skubiau atsakyti į NMA darbuotojų paklausimus. Tikrindami paraiškas, NMA specialistai neretai randa įvairių neatitikimų arba pasigenda tam tikrų duomenų. Pasitaiko atvejų, kad ūkininkai delsia atsakyti į NMA paklausimus ir laukia iki paskutinės termino dienos. Paramos gavėjai šioje situacijoje turi puikią galimybę parodyti iniciatyvą ir taip prisidėti prie sklandaus paramos administravimo bei paspartinti paramos išmokėjimą.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. spalio 28 d. 10:46