Išmokos mokamos tik pateikus žolės produkcijos pardavimo dokumentus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.10.07

Išmokos mokamos tik pateikus žolės produkcijos pardavimo dokumentus

Išmokos mokamos tik pateikus žolės produkcijos pardavimo dokumentus
Pareiškėjai, deklaravę naudmenų plotus kodu 5PP-2 „Daugiametės ganyklos (pievos) (5 m. ir daugiau), skirtos prekinei žolinės produkcijos gamybai“, turi pateikti produkcijos pardavimo įrodymo dokumentus: sąskaitas faktūras arba PVM sąskaitas faktūras (jei pardavėjas yra PVM mokėtojas).
 
Produkcijos pardavimo įrodymo dokumentus galima teikti iki kitų metų kovo 1 d., bet greičiau išmokų sulauks tie pareiškėjai, kurie dokumentus pateiks anksčiau.
 
Produkcijos pardavimo faktui pagrįsti prie sąskaitų faktūrų būtina pridėti mokėjimo patvirtinimo dokumentų – kasos pajamų orderių arba grynųjų pinigų priėmimo kvitų, arba kasos aparato kvitų, arba mokėjimo nurodymų (jeigu atsiskaitymas vyksta ne grynaisiais pinigais) – ir šios produkcijos už ne mažiau kaip 250 Lt už ha realizavimo dokumentų kopijas.
 
Pareiškėjai turėtų neužmiršti dokumentų kopijas patvirtinti tikrumo žyma ir pasirašyti kiekviename kopijų lape. Dokumentų kopijų tikrumą paliudyti gali seniūnijos, savivaldybės, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojas arba pats pareiškėjas.
 
Neretai pateikiamose sąskaitose faktūrose realizuota produkcija įvardijama neteisingai – kaip šienas. Iš tikrųjų žolės produkcija laikomas presuotas šienas, šienainis, silosas, žolės miltai ir jų granulės, žolės granulės kurui. Todėl sąskaitose faktūrose turi būti nurodyta kuri nors iš paminėtų žolės produkcijos rūšių.
 
Taip pat atkreipiame dėmesį į šiais metais įsigaliojusį reikalavimą – pareiškėjai, deklaravę naudmenas kodu 5PP-2, turi būti įregistruoti ar patvirtinti pašarų registre. Jei pareiškėjas nėra patvirtintas arba įregistruotas minėtame registre, parama jam nebus skiriama. Pašarų ūkio subjektų sąrašą galite rasti paspaudę šią nuorodą.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 14 d. 15:17