Išmokos mokamos aktyviems žemės ūkio veiklos subjektams
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2015.10.23

Išmokos mokamos aktyviems žemės ūkio veiklos subjektams

Išmokos mokamos aktyviems žemės ūkio veiklos subjektams
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, jog žemės ūkio veiklos subjektai, vykdantys žemės tiesioginėmis išmokomis neremiamą veiklą, taip pat gali gauti paramą už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus. Tačiau pareiškėjai turi pateikti dokumentus, įrodančius žemės ūkio svarbą. Šiuos dokumentus turi pateikti ir neremiamų veiklų patikroms atrinkti pareiškėjai, gavę NMA pranešimus.
 
 
Primename, jog neremiama veikla apima oro uostų, vandens valymo įrenginių, nuolatinių sporto ir pramogų aikštelių eksploatavimą, geležinkelio ir nekilnojamojo turto paslaugų teikimą.
 
Atkreipiame dėmesį, jog  pareiškėjai, kurie gavo pranešimus ir kurių paraiškose nustatyti 55N, 56N, 58N neatitikimai,  turi pateikti vieną iš įrodymų, susijusių su žemės ūkio svarba, pagrindžiantį žemės ūkio subjekto aktyvumą. Šis reikalavimas netaikomas žemės ūkio bendrovėms ir žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms.
 
Aktyviu žemės ūkio subjektu laikomas pareiškėjas, jeigu jo:
 
  • vykdoma žemės ūkio veikla yra reikšminga, t. y. pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro ne mažiau kaip 33 proc. visų už praėjusius finansinius metus gautų pajamų, arba metinė tiesioginių išmokų suma už praėjusius kalendorinius metus sudaro bent 5 proc. visų pajamų, kurias jis gavo už praėjusius finansinius metus iš ne žemės ūkio veiklos, arba
  • pagrindinė veikla arba įmonės tikslas yra žemės ūkio veiklos vykdymas.
 
Aukščiau paminėti įrodymai pateikiami NMA, išdėstyti šiose pažymose (arba vienoje iš šių pažymų):
 
  • pažymoje apie žemės ūkio veiklos subjekto pajamų ir (arba) tiesioginių išmokų sumos dalį, būtiną žemės ūkio veiklos subjektų aktyvumui įrodyti, per praėjusius kalendorinius metus (pažymos formą galite rasti čia) (gali teikti ir fiziniai, ir juridiniai asmenys) ir (arba)
  • pažymoje apie žemės ūkio veiklos subjekto vykdomų veiklų sąnaudas (pažymos formą galite rasti čia) (gali teikti juridiniai asmenys).
 
Su pažymų formų pildymo instrukcija galite susipažinti čia.
 
Primename, jog pareiškėjai, kurių paraiškose buvo nustatyta neatitikimų, informaciją apie neatitikimus gali rasti NMA informaciniame portale adresu portal.nma.lt arba savivaldybėse / seniūnijose.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2016 m. birželio 3 d. 15:20