Išmokėta parama už papildomą bičių maitinimą
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2018.01.08

Išmokėta parama už papildomą bičių maitinimą

Išmokėta parama už papildomą bičių maitinimą
Bičių laikytojams 2017 m. pabaigoje išmokėta 638 tūkst. eurų parama už papildomą bičių maitinimą.
 
Paramos sulaukė 6704 bitininkai. Jiems parama išmokėta vadovaujantis Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklėmis bei remiantis VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro pateiktais duomenimis.
 
Pagal minėtas taisykles nacionalinėmis lėšomis iš dalies kompensuojamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su papildomu bičių maitinimu (įprastinio, ekologiško cukraus arba invertuotojo cukraus sirupo įsigijimo išlaidos), bet ne daugiau kaip 5,79 eurų už bičių šeimą arba ne daugiau kaip 11,58 eurų už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą. Kadangi bitininkų paraiškose nurodytas lėšų poreikis išlaidoms kompensuoti viršijo 2017 m. skirtą sumą, parama kiekvienam paramos gavėjui buvo mažinama proporcingai. Atlikus naujus skaičiavimus, paramos gavėjams už bičių šeimą buvo mokama ne daugiau kaip 4,09 eurų, o už ekologinės gamybos sertifikuotą bičių šeimą – ne daugiau kaip 8,19 eurų.
 
Atkreiptinas dėmesys, kad išmokama paramos suma priklauso nuo einamiesiems metams skirtų lėšų ir paramos gavėjų skaičiaus.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. sausio 8 d. 10:14