Išmokėta didžioji dalis tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.02.12

Išmokėta didžioji dalis tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus

Išmokėta didžioji dalis tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus
Remiantis šių metų vasario 11 d. duomenimis, Nacionalinė mokėjimo agentūra jau yra išmokėjusi beveik 799 mln. litų tiesioginių išmokų už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus. Tai sudaro 72 proc. visos 2012 m. paraiškoms skirtos sumos.
 
Avansinės išmokos šalies žemdirbiams pagal 2012 m. pateiktas paraiškas buvo pradėtos mokėti praėjusių metų spalio 16 d. Nuo 2012 m. gruodžio 1 d. pradėta mokėti ir pagrindinė išmokos dalis – 406,93 Lt/ha (gavusiems avansus mokama likusi išmokos dalis).
 
Kartu su tiesioginėmis išmokomis mokama ir parama pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemones. Ekologiškai ūkininkaujantiems paramos gavėjams, dalyvaujantiems priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programoje „Ekologinis ūkininkavimas“, išmokėta beveik 49 mln. litų, o paramos gavėjams, dalyvaujantiems tos pačios priemonės programoje „Kraštovaizdžio tvarkymas“, išmokėta daugiau kaip 31 mln. litų.
 
Nacionalinė mokėjimo agentūra, baigusi administruoti paraišką, informaciją apie pareiškėjui apskaičiuotas išmokas skelbia informaciniame portale (https://portal.nma.lt) ir informuoja pareiškėją kuriuo nors kitu jo pasirinktu būdu – raštu, elektroniniu paštu arba trumpąja žinute mobiliuoju telefonu.
 
Išmokos už 2012 m. deklaruotus  ir paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus atitinkančius žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus turėtų būti išmokėtos iki 2013 m. balandžio 30 d.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:50