Išmokėta beveik 70 proc. paramos lėšų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2013.03.25

Išmokėta beveik 70 proc. paramos lėšų

Išmokėta beveik 70 proc. paramos lėšų
Paramos gavėjai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemones sėkmingai įsisavina jiems skirtas paramos lėšas. Šių  metų kovo viduryje iš KPP skirtų beveik 7,9 mlrd. litų  jau išmokėta beveik 5,47 mlrd., o tai sudaro 69 proc. programai įgyvendinti skirtos sumos.
 
Aktyviausiai parama naudojasi ūkininkai, miškininkai, žemės ūkio produktų perdirbėjai, mokymus vykdantys ir kiti asmenys, kurių veikla remiama pagal pirmosios KPP krypties „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“ priemones – juos pasiekė 2,6 mlrd. litų, t. y. 75 proc. visų krypčiai skirtų paramos lėšų. Sėkmingai įsisavinama ir KPP antrosios krypties „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“ parama – paramos gavėjams išmokėta 2 mlrd. litų (72 proc. skirtų lėšų). Pagal antrosios krypties priemones ūkininkams, žemdirbiams, miškininkams skiriamos kompensacinės išmokos už tam tikrų reikalavimų laikymąsi.
 
Alternatyvią žemės ūkiui veiklą plėtojantys projektų vykdytojai kiek atsilieka – dalyvaujantiems trečiosios krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemonėse išmokėta beveik 347 mln. litų, tai sudaro 38 proc. šiai krypčiai skirtų paramos lėšų. KPP ketvirtajai krypčiai „LEADER metodo įgyvendinimas“ 2007–2013 metams skirta 464,3 mln. litų. Pagal šią kryptį išmokėta daugiau kaip 203 mln. litų (44 proc. skirtų šiai krypčiai paramos lėšų įgyvendinti). Taigi, kad visa Lietuvos kaimo plėtrai skirta parama būtų sėkmingai įsisavinta, paramos gavėjai turėtų suskubti įgyvendinti projektus.  
 
Visos KPP lėšos paramos gavėjams turi būti išmokėtos iki 2015 m. pabaigos.
Paskutinio atnaujinimo data: 2014 m. rugpjūčio 18 d. 12:59