Išmokėta 308,9 mln. Eur tiesioginių išmokų avansų
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos
Naujienų filtras
2020.10.20

Išmokėta 308,9 mln. Eur tiesioginių išmokų avansų

Išmokėta 308,9 mln. Eur tiesioginių išmokų avansų
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) informuoja, kad jau išmokėta 308,9 mln. Eur avansinių išmokų pareiškėjams, gaunantiems tiesiogines išmokas.
 
Per pirmąsias dvi išmokų mokėjimo dienas tiesioginių išmokų avansinė dalis, sudaranti 308,9 mln. Eur, išmokėta 118,7 tūkst. paramos gavėjų.
 
Šiandien mokėjimai vykdomi toliau. Be tiesioginių išmokų avansų mokėjimų, išmokas gaus paramos gavėjai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemones „Ekologinis ūkininkavimas“ ir „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“. 13,7 mln. Eur pasieks 1 121 ekologiniu ūkininkavimu užsiimantį paramos gavėją, dar 13,7 mln. Eur bus pervesta beveik 24 tūkst. paramos gavėjų, ūkininkaujančių pagal KPP priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“.
 
Europos Sąjungos reglamentas įpareigoja valstybes nares avanso išmokas mokėti iki lapkričio 30 d., tačiau NMA visas avansines išmokas planuoja išmokėti spalio mėnesį. Iš viso paramos gavėjams planuojama išmokėti 320 mln. Eur sudaranti tiesioginių išmokų avansų dalis.
 
Tiesioginių išmokų avansas sudaro 70 proc. tiesioginių išmokų dalies, o pagal KPP priemones „Ekologinis ūkininkavimas“ ir „Išmokos už vietoves, kuriose yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ – 85 proc. skirtos paramos sumos.
 
Daugiau informacijos rasite šiame straipsnyje.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. spalio 20 d. 15:02